Nagyheti - húsvéti válogatás a Baldácsy-metszetekből

, 2017-04-13 08:15:58

 

A Pápai Református Gyűjtemények tulajdonában található Baldácsy-metszetekből válogattunk néhányat a húsvét ünnepére készülve. A Baldácsy-gyűjteményről a tovább mögött olvashat.

Húsvéthétfő 

A feltámadt Krisztus tanítványai között (ismeretlen német mester fametszete a 16. század elejéről)


--

Húsvétvasárnap

Albrecht Dürer: A feltámadt Krisztus

--

Nagypéntek 

Albrecht Dürer: Krisztus Pilátus előtt

---

Nagycsütörtök

Az Utolsó Vacsora (ismeretlen német mester fametszete a 16. század elejéről)

Végvezekényi báró BALDÁCSY ANTAL (1803—1878)

Elnémetesedett korzikai családból származott, apja I. Ferenc császár bizalmasa volt, aki 1814-ben osztrák bárói rangra emelte. Katonai tanulmányait a bécsi The­re­sianumban végezte, 1829-ben megnősült, feleségül vette Hunyady Anna bárónőt, és kilépett a hadseregből. 1830-ban magyar nemességet kapott. 1848/49-ben honvéd ezredes, 1860-ban — első felesége még 1847-ben meghalt — házasságot kötött Malkovszky Adél grófnővel. Házasságukból egy fiúgyermek született, aki azonban serdülő korában tífuszban elhunyt. A gyermek haláláért Baldácsy a hitvesét okolta, ezért ettől kezdve külön éltek.

1871-ben gróf Széchenyi István példája nyomán tervet dolgozott ki az Alföld közúthálózatának korszerűsítésére. 1872-től a 48-as Függetlenségi Párt programjával országgyűlési képviselő, 1874-ben a „Hunnia” c. lap kiadója, cikkírója. Fia halála után (1876) úgy határozott, hogy — bár katolikus vallású volt, és hitét nem tagadta meg — 8000 holdnyi birtokát minden tartozékával együtt alapítványi formában a magyarországi protestáns felekezetekre hagyta. A megállapodást 1876. október 19-én írták alá. Az aláírók református részről: dunamelléki, dunántúli, tiszáninneni, tiszántúli, erdélyi; evangélikus részről: dunáninneni, dunántúli, bányai, tiszai, erdélyi egyházkerületek, és az unitárius közösség képviselői. Elhatározásában jelentős része volt Török Pálnak, a pesti református egyházközség lelkészének, későbbi dunamelléki szuperintendensnek. Baldácsy elhunytakor az alapítvány birtokában már 10.122 holdnyi földterület volt.

1878. augusztus 8-án bekövetkezett halála után családi birtokán, az Esztergom vármegyei Bélán temették el. A nagymagyarországi protestánsok mint jótevőjükre emlékeztek rá hosszú ideig.


 A Baldácsy-féle metszetgyűjtemény 

Báró Baldácsy Antal az 1850-es években került kapcsolatba a pápai főiskolával, Tarczy Lajos, Bocsor István, Kerkápoly Károly és Váli Ferenc tanárok révén. 2771 darabból álló grafikai gyűjteményét egy 1863. július 20-án kelt levél kíséretében ajándékozta az intézetnek. Az egyházkerületi jegyzőkönyv ezt így örökítette meg:

 „… Széki Béla a főiskola tanácsnak ez időszerinti elnöke, előterjesztette B. Baldácsy Antal ő méltóságának f. évi Julius 20-dikán a főtanodai igazgatósághoz czimzett becses levelét, melynek kíséretében szíveskedett a pápai collegium könyvtára és rajz-iskolája részére általa adományozott 1150 forint értékű fa- és réz mettzések gyűjteményének jegyzékét megküldeni, azon kegyes hozzátétellel, hogyha az isteni gondviselés a mostani országos csapást róla elfordítandja, és ennek ereje jövendőre ki nem terjed, Collegiumunk részére egy rendes rajztanárságot örök időkre fog alapítani.”

 Az említett tanári állás megalapítására sajnos nem került sor, a gyűjtemény azonban a Kollégium államosításáig (1952) jól szolgálta a rajztanítási, szemléltetési, oktatási célokat. 1910-ben Felvinczi Takács Zoltán tollából elkészült a metszetgyűjtemény szakszerű nyomtatott katalógusa, mely 2550 egységet tartalmaz. A II. világháború idején 92 alkotás veszett el vagy semmisült meg. Jelenleg 2548 darabból áll.

A kollekció egy részének első nyilvános bemutatására viszonylag későn, csak 1985-ben került sor a Pápai Helytörténeti Múzeumban, ahol „Évezredek hétköznapjai” címmel nyílt időszaki kiállítás. Ezt követően 1998 ádventjében láthatott a nagyközönség egy válogatást a metszetekből a Jókai Mór Városi Könyvtár folyosóján. Jelenlegi kiállításunk vállaltan tematikus: bibliai, ó- és újszövetségi jeleneteket, szereplőket mutat be Baldácsy Antal metszetgyűjteményéből.

Mezei Zsolt


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2017. április 24., hétfő,
György napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 578
Összesen 2009. június 2. óta : 10640367

Ige Mellett

(1) „Ezután elmentek Dávidhoz az északi törzsek…” (2Sámuel 5,1–16)*

DÁVID SOKFÉLE ARCA: – 1. Dávid kivárta az Úrtól rendelt időt, amikorra országa egyesülhetett. Hét évig csak Júda, azaz egy törzs és a déli rész király... tovább

REPOSZT

A keresztyénség és a "mai helyzet"

Az „írástudók árulása”, az időzített aknák elrejtése az értelmiségi viták mélyén lelhető meg. Az egyet nem értés természetes attitűdje nem kellene, hogy mindenáron az egymás ...
... Tovább

Dokumentumtár

Kit nyertél meg Krisztusnak?

Formátum:.rtf
Méret: 53.6 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Az Isten-kérdés és a világvallások.

Formátum:.mp3,
Méret: 53.8 MB

Gyöngyösi Csilla előadása  Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2015. szeptember 19-én.

Hanganyag letöltése