Egységbe fűzi a megosztott népet

, 2018-05-19 20:21:21

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1,7)

Ünneplő gyülekezetek, szeretett református Testvéreink!

2018 pünkösdjén hálaadó imádságunkból fakad a Generális Konvent elnökségének ünnepi üzenete.

A Kárpát-medencében és azon kívül élő református gyülekezeteinkkel, minden református és magyar keresztyén testvérünkkel közösen köszönjük kegyelmes Urunknak, hogy népünk, oly hosszú idő után, ismét részesülhetett az összetartozás megtapasztalásának örömében. Pünkösd ünnepe azonban arra emlékeztet bennünket, hogy legmélyebb összetartozásunk a mi megváltó Urunkban, Jézus Krisztusban van, a Szentlélek Isten munkája által.

Mi is érezni véljük a félelemmel telt, elcsüggedt tanítványok örömét, amikor a Lélek hatására elszállt szívükből az aggodalom, visszatért lelkükbe a remény. Ők akkor boldog és örvendező szívvel tettek bizonyságot az életüket továbbra is meghatározó nélkülözések, üldöztetések közepette, sőt még a mártírhalálban is arról, hogy Isten megsegítő kegyelme mindenre elégséges.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a mi szegény, megfáradt, számtalanszor kisemmizett, kiégett, de hiányérzetében továbbra is a jobb után szomjúhozó népünknek semmire sincs olyan nagy szüksége, mint az erő, a szeretet és a józanság Lelkére. A bennünket körülvevő világban fokozódik a harc, nő a feszültség, a gyűlölködés. Hitünket, megmaradásunkat veszélyeztetik az álságos, Isten törvényének ellentmondó ideológiák. Elkeserítő, sőt megalázó, hogy amikor felvállaljuk zsidó-keresztyén identitásunkat, sokszor még a megnevezésében egyházközeli világ is megszól, gúnyol bennünket.

Élnie kell azonban bennünk a bizonyosságnak, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten! A Tőle származó Lélek a szereteté, akinek ereje egységbe fűzi a megosztott népet és munkálja az érdekkülönbözőségek miatt egymásnak feszülő nemzetek megbékélését. Köszönjük Urunknak, hogy mennyei jelként mutatta meg nekünk, hogy minden hamis, demagóg próféciával, tisztátalan hazugsággal szemben a Benne való élet az egyedüli erősség, az egyedüli boldogság, az egyedüli győzelem. Ez a Lélek tölti be a mi aggodalmaskodó, bátortalan szívünket az erő, a szeretet és a józanság ajándékával.

Mivel nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, bátran és éberen őrködjetek, Testvéreink, és keresztyéni türelemmel és határozottsággal mutassatok utat a másként gondolkodóknak! Szüntelenül vigyázzatok és imádkozzatok, hogy lámpásaitokból a kegyelem olaja soha el ne fogyjon, mert csak a Szentlélek tüze valósíthatja meg az igazi egységet életünkben.

Minden magyar református gyülekezetnek és intézménynek áldott pünkösdi ünneplést kívánunk!

2018 pünkösdjén

Testvéri, szolgatársi szeretettel:

Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor világi főjegyző
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Fekete P.P. János főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Bódis Tamás lelkész és Kócán Géza egyházelnök
Szlovéniai Református Keresztyén Egyház

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. January 24., Thursday,
Timót napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 642
Összesen 2009. június 2. óta : 15413990

Ige Mellett

(5) „…de te ajándékul kapod az életed…” (Jeremiás 45)

A DEPRESSZIÓ ELLEN. – 1. Bárúk leírta egy könyvbe Jeremiás próféta beszédeit. Áldottak legyenek azok, akik a háttérben odaadóan segítik az Úr szolgái... tovább

REPOSZT

Nekünk ez nem jó!

Nem az a lényeg, hogy újra meghallgassam, milyen nehéz a kisebbségeknek a társadalomban, hanem az, hogy a puszta konstatáláson kívül valamit gondoljak is erről az ...
... Tovább

Dokumentumtár

Ha Krisztusért és Krisztus szerint járunk követségben (Lukács 9:1-6) Szűcs László igehirdetése, Szentkirályszabadja, 2011.01.09.

Formátum:.pdf
Méret: 77.3 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Koncert előtt...

Formátum:.mp3,
Méret: 1.5 MB

A REND 2010 szombat esti prograjában Ákos koncert volt a Pápai Sportcsarnokban. Steinbach József felvezetőjét és Ákos válaszát hallgathatják meg.

Hanganyag letöltése