Lelkészbeiktatás volt Kerkafalván

László Tiborné - Horváth Elekné, 2018-06-11 11:32:22

Lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre gyűlt egybe az Őrségi Egyházmegye reformátussága. 2018. május 6-án iktatta be Szakál Péter az egyházmegye esperese, a kerkafalvi Református Társegyházközség gyülekezete által 2017. október 22-én megválasztott Szakál Zoltán lelkipásztort.

 A jeles eseményre a gyülekezetekből is sokan érkeztek. Az egyházmegye szinte valamennyi lelkipásztora, valamint a katolikus gyülekezetek lelkészei együtt örültek velünk.

Az ünnepi istentiszteletre készülve énekkel adott hálát a gyülekezet ezért az emlékezetes napért; a 89.zsoltár 1. versével: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem", és a 167. dicséret 1-3. verseivel: „Jöjj mondjunk hála szót".

 Steinbach József püspök úr örömének hangot adva mondta: „Nagy ajándék ebben a gyönyörű templomban, itt az őrség szívében Isten igéjét hirdetni. A lelkipásztor bizonyára ugyanezt az örömöt érzi, hogy hirdesse Isten igéjét ilyen gyönyörű helyen, nagy feladat, szolgálat előtt állva." A püspök úr Pál apostol Filippiekhez írt levele 1. fejezetének 27. verse alapján hirdette Isten igéjét: „Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek." Megállni egy lélekkel, egy szívvel, küzdeni az evangéliumi hitért, nem csak hinni, szenvedni érte. Hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát; szóban tovább adni, mondani újból és újból ott, ahol vagyunk. Tovább adni az utánunk következő generációnak és a hétköznapokban is megállni ebben a hitben.

 

Az igehirdetés után Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző imaszolgálatában könyörgött a gyülekezetért, az őrségi, a dunántúli reformátusságért. Áldást kért a gyülekezet új, megválasztott lelkipásztorára, annak családjára. Könyörgött azért, hogy egy szívvel, egy lélekben meg tudjunk állni az igaz hitben.

Az imádság után Szakál Péter esperes úr beiktatta a megválasztott lelkipásztort. Átadva a templom kulcsát és pecsétjét. Ezt követően a 25. zsoltár 2-ik versét - „Útaid Uram mutasd meg" - énekelte a gyülekezet, majd az őrségi egyházmegyében szolgáló lelkészek áldását fogadta Szakál Zoltán.

 A gyülekezet a beiktatott lelkipásztor igehirdetésére készülve, a 165. dicséret 1. versét énekelte: „Itt van Isten köztünk".

 Szakál Zoltán lelkipásztor Mózes 4. könyve 14. fejezetének 1-9 versében található igeszakaszt felolvasva hirdette az igét. „Az Úr ellen ne lázadjatok és ne féljetek." Hangsúlyozta, hogy a mai nap különleges alkalom a gyülekezet és a lelkipásztor számára egyaránt. A gyülekezetnek, hosszú idő után van megválasztott lelkipásztora. A gyülekezet és a lelkipásztor tenni akar az evangélium terjedéséért. Anyák napja alkalmával köszöntötte az édesanyákat. Az Úr Isten segítségét kérte, hogy segítse őket a mindennapokban.

 Szabadi István egyházmegyei főjegyző megnyitotta a nyilvános presbiteri gyűlést. Köszöntések sora következett, amely meghitt és felemelő része volt az ünnepi alkalomnak. Elmondták jókívánságaikat, átadták ajándékaikat. Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző, Balogh Péter egyházmegyei főgondnok. Az egyházközség részéről Dr. Paczolai Ilona mondta el saját versét. Kedves színfoltja volt az ünnepi alkalomnak a hittanos gyermekek éneke, szavalata. A gyülekezet részéről László Tiborné gondnok köszöntötte Szakál Zoltán lelkipásztort, majd átadták a gyülekezet és a presbitérium ajándékát. Horváth Lászlóné igazgató az intézmények vezetői nevében mondta el gondolatait. Jankó Gyula volt bajánsenyei gondnok a gyülekezet nevében köszöntött. A pápai Református Teológia köszöntő levélben gratulált. A volt teológustársak gratulációját Újvári Sándor székesfehérvári lelkipásztor adta át. A testvéregyházak nevében Páli Zoltán plébános köszöntött. Vigh László a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte Szakál Zoltánt. Nemes Kálmán a polgármesterek nevében szólt a lelkipásztorhoz és adták át ajándékukat.

 A záróének, a Himnusz, a Székely Himnusz eléneklése után a püspök úr áldására került sor. A hálaadó istentisztelet befejeztével a gyülekezet szeretetvendégségre hívta az egybegyűlteket.

Jó volt átélni ezt a napot. Jó volt érezni az egységes akaratot, a közös örömöt. Köszönjük, akik velünk ünnepeltek.

 

László Tiborné gondnok

Horváth Elekné presbiter

 Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. January 24., Thursday,
Timót napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 578
Összesen 2009. június 2. óta : 15413926

Ige Mellett

(5) „…de te ajándékul kapod az életed…” (Jeremiás 45)

A DEPRESSZIÓ ELLEN. – 1. Bárúk leírta egy könyvbe Jeremiás próféta beszédeit. Áldottak legyenek azok, akik a háttérben odaadóan segítik az Úr szolgái... tovább

REPOSZT

Nekünk ez nem jó!

Nem az a lényeg, hogy újra meghallgassam, milyen nehéz a kisebbségeknek a társadalomban, hanem az, hogy a puszta konstatáláson kívül valamit gondoljak is erről az ...
... Tovább

Dokumentumtár

NL20100726

Formátum:.doc
Méret: 33.0 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában 2010. július 27.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

országosreformáció

Formátum:.mp3,
Méret: 21.3 MB

Szemerei János evangélikus püspök igehirdetése a Pápai Református Templomban megtartott Országos Reformációi Istentiszteleten 2011. október 30-án.

Hanganyag letöltése