Pápai gimnáziumunk új igazgatója: Baráth Julianna

Mayerné Pátkai Tünde, 2018-09-04 08:40:11

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma tanévnyitó istentisztelettel kezdte meg történetének 488., újra indulásának 28. tanévét 2018. szeptember 2.–án, a Pápai Református Templomban.  Ekkor tett esküt az iskola új igazgatója: Baráth Julianna lelkipásztor-vallástanár.

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a 127. zsoltár igeversei alapján hirdette Isten üzenetét, az Úr követésére buzdítva az új tanév elején az iskola diákságát és tanári karát. Ahogy fogalmazott:

- Áldott Istenünk lehajol hozzánk, és megáld bennünket, hogy áldássá legyünk. Azért jártok e gimnáziumba, hogy ha majd innen kikerültök, és az egyetem után elindultok szolgálati helyetekre, akkor megtapasztaljátok az ige igazságát, hogy építsetek és ne romboljatok, hogy őrizzetek és ne kiszipolyozzatok. Művelni, őrizni, óvni, építeni, így lehettek áldássá e sikerorientált világban. De más a siker és más az áldás. Az Úr nélkül hiábavaló a fáradozásunk.

 

Az igehirdetés után Köntös László főjegyző ismertette a fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlésének határozatát, mely szerint 2018. augusztus 1-től 2023-ig Baráth Julianna lelkipásztort, vallástanárt választották meg az iskola igazgatójának.

 

 

Az igazgatónő eskütételét követően Steinbach József püspök köszöntötte az intézmény új vezetőjét, sok áldást kívánva életére, szolgálataira és az iskolában folyó oktató, nevelő munkára.

 Baráth Julianna Ászáron született, Kisbéren érettségizett, Budapesten végezte el a Református Teológiát, majd 18 esztendeig Tácon szolgált lelkészként. 2003. és 2015. között a Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnáziumot vezette, 2015-től pedig az egyházkerület oktatási szakértője, valamint a nyárádi egyházközség lelkésze lett.

Eskütételét követően tanévnyitó beszédében elmondta, hogy számára az igazgatói feladat vállalásában meghatározó volt Isten elhívó szava, amely különösen is megszólította a pápai templom szószéke fölött olvasható igében: Nem azé. aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A nagy múltú intézmény hagyományait igyekszik folytatni, ugyanakkor az elektronikai fejlődés nyújtotta lehetőségek felhasználásával, az információ-áramlás felgyorsult változásai közepette is Jézus Krisztusra és a hitre építve tanítja a diákokat és irányítja az iskolát.

Baráth Julianna igazgató asszony tanévnyitó beszéde után egy új tanárkolléga, eskütételére került sor. Ferenczi Alpár a Pápai Református Kollégium diákjaként érettségizett 1997-ben, majd az ELTE fizika-környezettudomány szakán szerzett diplomája átvétele után a Szentendrei Református Gimnázium tanára lett. Örömmel jött vissza egykori iskolájába, ahol igazgatóhelyettesi megbízatást kapott.

A tanévnyitó további részében Milus Lilla, tizenkettedikes diák Szentháromságot dicsérő csángó népdalt énekelt, majd az új tanítványok eskütétele következett Vadász Márta vezető vallástanár vezetésével. Fekete Máté, kilencedik évfolyamos diák imádkozott, majd Gaál Csongor végzős tanuló Petőfi Sándor gondolataival bátorította az új diáktársakat.

Az új osztályok osztályfőnökei: Budai Gabriella -7.-, Goór Judit -9. B-, Fekete Ildikó - 9. C- és  Kondics Gergely -9.M- lettek.

Imádkozunk azért, hogy Mennyei Atyánk áldása kísérje a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma új tanévét.

 

Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2018. November 19., Monday,
Erzsébet , Zsóka napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5247
Összesen 2009. június 2. óta : 15045114

Ige Mellett

(10) „A minden kegyelem Istene…” (1Péter 5,6–14)

Ez a levél VIGASZTALÓ, BÁTORÍTÓ irat, kisázsia pogányokból lett keresztyén gyülekezetei számára, hogy a közelgő próbatételekben is megállhassanak. – ... tovább

REPOSZT

Jönnek az alfák

A felmérés tehát igazolta azt a sejtést, hogy a 2016 szeptemberében iskolát kezdő generáció tagjainak tapasztalati bázisa eltér a korábbi generációkétól, pedig ezek a hiányosságok ...
... Tovább

Dokumentumtár

NL120102

Formátum:.doc
Méret: 38.5 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2012.01.02

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

A gyülekezetekben élő egyház

Formátum:.mp3,
Méret: 56.5 MB

Bellai Zoltán előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2016. április 23-án. A Dunántúli Református Akadémiát a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia indította el, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről.

Hanganyag letöltése