Zsindelyné Tüdős Klára-díjat kapott Bellai Zoltánné Gáspár Enikő

, 2018-11-09 11:13:45

A  Magyarországi Református Nőszövetség ünnepi konferenciáján, országos jelöltként Bellai Zoltánné Gáspár Enikő kaposvári lelkipásztor vehette át a Zsindelyné Tüdős Klára-díjat. A tovább mögött P.Tóthné Szakács Zita elnök asszony konferencián elhangzott laudációját olvashatják.

Igéje: „Elég neked az én kegyelmem…” (2Kor 12,9) – amelyből saját bevallása szerint sokszor merített már erőt.

Bellai Zoltánné Gáspár Enikő Klára, 1951. szeptember 9-én született Budapesten.
Családja Dunaújvárosban élt általános iskolai- és középiskolai tanulmányait itt végezte. Hét éves korában kezdett el zongorázni. Hangszeres tudása elismeréseként sorra gyűltek a különféle zenei díjai, így értelemszerűnek tűnt pályaválasztásának irányultsága: a Zeneakadémiára készült, zongora szakra.

Már gyermekként is nagyon kötelességtudó, házias és segítőkészvolt. Mivel egészsége, testi ereje gyengébb volt az átlagosnál és asztmával is küzdött, így gyermekkorában a nyarakat testvéreivel együtt Szarvason, lelkész nagybátyjuk parókiáján töltötte.

1964-ben Kassai Sándor lelkésznél konfirmált, itt ismerkedett meg közelebbről a lelkészi élettel, a gyülekezeti munkával. Kiváló helyzetfelismerő és szervezőkészségét kamatoztatva, már ekkor a gyülekezeti élet és összetartozás erősítésén fáradozott, kamarazenekart is verbuvált, amellyel a különféle gyülekezeti alkalmakat gazdagították.

Diakonissza nagynénje, Ürögdi Izabella is nagy hatással volt rá mind a hitbeli fejlődése, mind pedig a diakóniai szolgálat felé fordulása terén.Nyaranta már ekkor, egy-egy hónapra diakóniai munkát is vállalt egyházi otthonokban (pl. Leányfalun).

Lelkisége, hitélete mélyülésének tudható be, hogy ígéretes zongoraművészi előmenetelének lehetőségét átértékelve, továbbtanulási jelentkezési lapját végül mégsem a Zeneakadémiára, hanem a Református Teológiai Akadémiára nyújtotta be.

Tanulmányai idején (1970-1975) szerény körülmények között budapesti nagymamájánál lakott, akivel szeretetben élve, kölcsönösen gondoskodtak egymásról. Az Akadémián ismerkedett meg leendő férjével, az akkor még ugyancsak ott tanuló Bellai Zoltánnal, akivel aztán már hallgatói éveik alatt is együtt dolgoztak idősek között, a Havas utcai Diakóniai Otthonban, s akivel a Kaposvári Református Egyházközség lelkipásztoraiként, jelenleg is együtt szolgálnak.

A lelkészi és hitoktatói oklevél megszerzése után, 1974-ben, férjével együtt Csurgó-Alsokba helyezték lelkészi szolgálatra.

Családjuk is kiteljesedett: 1975-ben megszületett Csilla lányuk, aki később ugyancsak a lelkipásztori hivatást választotta, s aki lelkész férjével és négy gyermekükkel jelenleg a Felvidéken, a szlovákiai Zselízen élnek és szolgálnak.

1976-ban érkezett családjukba Veronika lányuk, aki két unokával ajándékozta meg őket, s a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karát elvégezve, ugyancsak egyházi területen tevékenykedik. 1977-ben született Zoltán fiuk, aki a kaposvári gyülekezet kántoraként is szolgál.

Kaposvárra kerülésükkel egy, 1986 óta – azaz napjainkig immár több mint 30 esztendőn át–, tartó nagyon intenzív szolgálati időszak következett be a család életében. Az átlagos, mindennapos lelkészi feladatok mellett, egy mára már óvodával, gimnáziumi tagozattal és kollégiummal is kibővült református iskola, valamint idősek otthonai és ifjúsági üdülők alapítása, építése és felújítása is gazdagította református közösségünket. Lelkészi szolgálata mellett, többek között a mai napig hitoktató, de hosszú évekig vallástanárként is dolgozott a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában. A gyermekek keresztyén életre való felkészítéséért, valamint az iskola rangjának erősítéséért végzett áldozatos munkájáért 2002-ben, az iskola által adományozott Lorántffy Zsuzsanna Emlékérem elismerésben részesült.

Lelkészi szolgálata mellett, életre hívója, alapító tagja, lelki- és szellemi vezetője, a Kaposvári Egyházközségben működő két Nőszövetségi csoportnak, az 1994. augusztusában alakult Bethlen Margit Nőszövetségnek és a 2009-ben fiatalabb tagokból alakult, Lámpás Nőszövetségi Csoportnak. A két csoport aktívan vesz részt a gyülekezet és intézményei életében, valamint a nőszövetség regionális és országos szervezeteinek munkájában.  Nt. Asszony a kezdetektől odafigyelt arra, hogy a két csoport a gyülekezet motorja legyen, mind lelki értelemben, mind pedig a diakónia és a misszió terén. Ezek jegyében működik a két nőszövetség szervezésében a Gyülekezeti ruha Börze és az  önkéntes kórházi szolgálat.

Nt. Asszony a templomi lelkészi szolgálattételeken túl istentiszteleteket, hitéleti alkalmakat tart a helybeli és környékbeli idősotthonokban (Kaposvár, Mosdós, Taszár), apróbb kisközösségekben (Toponár) is, ahol ugyancsak számon tart mindenkit.

Diakóniai, lelkigondozói,missziós és gyülekezetépítő tevékenységében egyaránt elkötelezett.. Célja, hogy az itt élők jobban megismerhessék, s ez által könnyebben elfogadják és segíthessék egymást. Szeretetteljes szelídségével és kitartásával megmozdítja, beintegrálja a mozdíthatatlannak tűnőket is.

A kárpátaljai testvéreink adományokkal való megsegítését is szervezi a nőszövetséggel.

Felkarolja azokat az időseket és betegeket is, akik a különféle alkalmakra már képtelenek elmenni. Őket otthonaikban látogatja meg, éreztetve velük, hogy szívén viseli az ő sorsukat is.
Mai, egyre inkább elidegenedő világunkban rendkívül sokat jelent ez az emberek számára.

 Mindig kész mások meghallgatására, soha nem távolságtartó vagy elérhetetlen senkinek. Ahol csak megfordul, nyugalmat áraszt, békességet és harmóniát teremt. Egyszerű, közvetlen személyiségének, alázatos, szelíd és békességes-, a mások gondjait mindig a magáé elé helyező természetének köszönhetően, nemcsak a kaposvári gyülekezetben, hanem a Dunántúli Nőszövetségben is  páratlan tisztelet és szeretet övezi.

A Magyarországi Református Nőszövetségben három cikluson keresztül volt a Dunántúl képviseletében Országos Intézőbizottsági tag. Bölcsességével, tiszta igei látásával mindig segítette az országos elnökség munkáját.

A 2018-as esztendőben az országos nőszövetség vezetősége megbecsülése jeleként terjeszti őt fel a Zsindelyné Tüdős Klára dijra.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2018. November 22., Thursday,
Cecília napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2285
Összesen 2009. június 2. óta : 15060782

Ige Mellett

(12) „Térj meg…” (Jeremiás 3)

ISTEN IGÉJE MEGTÉRÉSRE HÍVJA ELPÁRTOLT NÉPÉT (11–18). – 1. Ennek a hívásnak egyetlen indoklása így hangzik: „…én vagyok Uratok.” (14) Nincs más lehet... tovább

REPOSZT

Répa vagy Borsó? Mindkettő!

Az Egyesült Államokban régi hagyomány, hogy az amerikai elnökök a hálaadás ünnepe előtt a Fehér Házban rendezett ceremónia keretében megkegyelmeznek egy pulykának, azaz megmenekítik attól ...
... Tovább

Dokumentumtár

Ne pazarold az életedet bánkódásra!

Formátum:.odt
Méret: 24.6 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Nyakkendő nélkül extra

Formátum:.mp3,
Méret: 31.4 MB

REND 2010. Az El Mondo Café-ban Steinbach József püspökkel Bella Péter beszélgetett

Hanganyag letöltése