Hűséggel a szórványokban - Dobos Károly-díjat kapott Tóth Győző lelkipásztor

, 2018-11-23 08:09:37

A Zsinat őszi ülésszakának második napján adták át a zsinati alapítású Dobos Károly-díjat. Ebben az évben az Őrségi Egyházmegye javaslatára Tóth Győző becsvölgye-kustánszeg-csonkahegyháti lelkipásztor vehette át a díjat, aki harminckilenc éve viseli szívén a református szórványok ügyét. 

 „Tóth Győző sosem szolgált olyan gyülekezetben, ahol a vasárnap délelőtti istentiszteleten túl nem volt más szolgálata a lelkipásztornak. Vasárnaponként három-négy istentiszteletet tart, hétköznaponként akár huszonöt-harminc kilométert is autózik egy-két gyermek hittanoktatásáért” – hangsúlyozta méltatásában Jakab Bálint Mihály, a Zsinat tanulmányi és teológiai bizottságának elnöke. Hozzátette: Tóth Győzőt sosem befolyásolta a gyülekezet létszáma, „folyamatosan képzi magát, és úgy készül szolgálataira, mintha százak hallgatnák”.

A díjazott 1979 októberétől exmisszusa, majd segédlelkésze, 1982-től megválasztott lelkipásztora volt Somogyjádnak és szórványainak. Az egyre aggasztóbb lelkészhiány miatt 1984 októberétől egy éven át a mezőcsokonyai anyaegyházközség gondozásával is megbízták. 1986 nyarától a felsőmocsoládi egyházközségben is ellátta a szolgálatokat. 1995 novembere óta a becsvölgye-kustánszeg-csonkahegyháti egyházközségben és tizenkilenc szórványában szolgál. 2005-ben középiskolai vallástanári oklevelet szerzett a KRE-n, és egyházmegyei, illetve egyházkerületi tisztséget is ellát. Az egyházkerületi adattári előadói tisztségre Szakál Péter esperes indoklása szerint „a Dunántúli Református Egyházkerület egyik legszerényebb és a hivatali ügyvitelt tekintve a legpéldamutatóbb lelkipásztoraként” választották meg.

A további kitüntetettekről a www.reformatus.hu oldakon olvashat.

Laudáció

 2018-ban az Őrségi Református Egyházmegye lelkészi közössége Szakál Péter esperes javaslata alapján, a Zsinat által alapított Dobos Károly díjra Tóth Győző becsvölgye-kustánszeg-csonkahegyháti lelkipásztort terjesztette fel.

Tóth Győző 1958 március 11-én, Kaposváron született. Édesapja id. Tóth Győző bárdudvarnoki lelkipásztor, édesanyja Jakwerth Mária, testvére, Tóth András a Pápai egyházmegyéhez tartozó Táp község lelkipásztora és a Pápai egyházmegye esperese.

Tóth Győző általános iskolai tanulmányait Bárdudvarnokon, a felső tagozatot Kaposváron végezte. Ezt követően a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába nyert felvételt, ahonnan háromhavonta tudott csak hazalátogatni. 1976-ban érettségi vizsgát tett és még ezen a nyáron beadta felvételi kérelmét a Budapesti Teológiai Akadémiára. 1976-1981 között teológiai hallgató. Ám az akkori égető lelkészhiány miatt az alapvizsgát követően exmisszióba rendelte ki a Dunántúli egyházkerület akkori püspöke.

Exmisszus szolgálatát 1979 október 1-én kezdi Somogyjádon és szórványaiban. Ugyanide nevezik ki segédlelkésznek, majd megválasztott lelkipásztor 1982 november elejétől. Az egyre aggasztóbb lelkészhiány miatt, az amúgy is kiterjedt szórványvidékkel bíró somogyjádi szolgálatok mellé 1984 szeptemberétől a mezőcsokonyai anyaegyházközség gondozására is megbízást kapott. 1986 júliusától a felsőmocsoládi anyaegyházközség gondozása is feladata lett. A somogyi szolgálatokból hívják az Őrségi egyházmegyéhez tartozó Becsvölgye-Kustánszeg-Csonkahegyháti Társegyházközség lelkipásztorának, ahol 1995.11.01-től kezdődően jelenleg is szolgál. 1994. április 16-án kötött házasságot Kiss Lenke Ilona ápolónővel, aki a Dunaalmási Református Egészségügyi Otthon gondozónője volt, jelenleg a Zalaegerszegi Mandulavirág Református Gondozóház munkatársa.

Tóth Győző lelkipásztor 39 éve teljesít szolgálatot. Eddigi szolgálati helyei mindig több településből álló kicsiny szórványgyülekezetek voltak. Sohasem szolgált olyan gyülekezetben, ahol a vasárnap délelőtti istentiszteleten túl más szolgálata nem lett volna a lelkipásztornak. Egykor Somogyban, jelenleg az Őrségben vasárnaponként három-négy istentiszteleti szolgálatokat lát el. Hétköznaponként fáradhatatlanul járja a településeket, hűséggel végzi a vallásoktatást a gyermekek között.  Nem egy esetben egy-két gyermek vallásoktatása miatt 25-30 kilométert utazik. Tóth Győző 39 év alatt bár mindig az „Isten háta mögött” teljesített szolgálatot, de igehirdetéseiben nem vált igénytelenné. Folyamatosan képezi magát és úgy készül a szolgálataira, mintha százak hallgatnák. Igényességét jelzi, hogy 2005-ben levelező úton középiskolai vallástanári diplomát szerzett a Károlyi Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.

Gyülekezeti szolgálatai felsorolásszerűen: vasárnapi istentiszteleti szolgálatok, a szórványokban bibliaórák, iskolai vallásoktatás, hitoktatás családoknál, kórházlátogatói szolgálat a zalaegerszegi kórházban, sakramentális és kazuális szolgálatok a társegyházközségben és a hozzátartozó 19 szórványközségben.

Közegyházi szolgálatokat is vállalt: 2003 januárjától egyházmegyei adattári előadó, egyházmegyei számvevő, egyházmegyei lelkészi jegyző, 2008. december végéig pedig egyházmegyei lelkészi tanácsos. A Dunántúli egyházkerület 2003.12.18-án, Pápán adattári előadójának választotta.

Szakál Péter esperest idézem: „kijelentem, hogy Tóth Győző a Dunántúli egyházkerület egyik legszerényebb és a hivatali ügyvitelt tekintve a legpéldamutatóbb lelkipásztora.”

Remélem, hogy a felsoroltak alapján a zsinat jó lelkiismerettel adományozza a Dobos Károly díjat Tóth Győző lelkipásztornak. Kérem, hogy vegye át!

Jakab-Bálint Mihály 

 

Forrás: www.reformatus.hu; Bagdán Zsuzsanna, fotó: Vargosz


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2018. December 15., Saturday,
Valér napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3908
Összesen 2009. június 2. óta : 15190893

Ige Mellett

(7) „…áldott az a férfi, aki az Úrban bízik…” (Jeremiás 17,1–13)

BÍZZ AZ ÚRBAN! – 1. Átkozott az a „férfi”, aki nem az Úrban hisz, hanem emberben bízik, és testi erejére támaszkodik. „Emberben bízni”, azt jelenti, ... tovább

REPOSZT

Pallagi Andrea: Békesség...!

Harmadik napja tüntettek Budapesten a kormány ellen. A pénteki tüntetésen szinte minden ellenzéki párt képviselője beszédet tartott a Kossuth téren, majd a néhány ezres tömeg ...
... Tovább

Dokumentumtár

NL130204

Formátum:.doc
Méret: 35.5 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2013.02.04.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

velkey101002

Formátum:.mp3,
Méret: 30.1 MB

"Hit, gyógyítás, gyógyulás" Dr. Velkey György előadása. Elhangzott 2010. október 2-án, Pápán a Dunántúli Református Orvosok I. Találkozóján.

Hanganyag letöltése