„...akik az Úrban bíznak, erejük megújul..."

Horváth Andrea, 2019-02-24 08:37:28

A Dunántúli Református Egyházkerület püspöki főtanácsosát, Bellai Zoltán kaposvári református lelkipásztort 2019. február 15-én hajnalban szolgálatba küldő Ura hazahívta. Életéért a kaposvári református templomban adtak hálát szombat délelőtt.

A vigasztalás és az örök élet evangéliumát Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette, Bellai Zoltán vezérigéjét alapul véve: „...akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk…” -  Áldott legyen az Isten, hogy ez bátorító, vigasztaló Ige szól hozzánk ebben a nehéz órában. Hálát adhatunk a bizonyosságért, hogy bízhatunk az Úrban és ebből a bizonyosságból erő és szárnyalás fakad. Bellai Zoltán szolgatársunk életében megtapasztalhattuk ennek az Igének az igazságát, valódiságát, élete szemléltette Isten igazát. Mert Bellai Zoltán testvérünk az Úrban bízott, erős volt és szárnyalt. Szárnyalt a bizonyosság erejével, az ő hitelesen markáns, határozott személyiségével, mely az Istentől kapott tehetségével megalapozott volt. Rá nem lehetett nem figyelni, mert mindig úgy érvelt, hittel és szárnyaló erővel, ami tiszteletet ébresztett. A határozottságában azonban ott volt a krisztusi szeretet. A hiteles, hagyományos, szilárd református kegyesség volt jellemző rá, a józanság erejével szárnyalt, nem érzelgősködött, de tele volt érzésekkel. Megmutatkozott ez egyházi szolgálatában is, minden színtéren. Ő volt az, aki a szeretett látható református egyházát építette. Köszönjük Urunk azt az ajándékot, amit Tőled rajta keresztül kaptunk - mondta igehirdetésében Steinbach József.

- Nem búcsúzok, csak elköszönök - mondta Nagy Csaba esperes, aki már diákként is ismerte és barátjának tudhatta Bellai Zoltánt, aki 1950. május 28-án született Zselickisfaludon, 1974-ben szerzett lelkészi oklevelet a Budapesti Református Teológiai Akadémián. 1974-1986-ig Csurgó-Alsok, 1986 és 2019 között pedig Kaposvár református gyülekezetének volt a lelkipásztora. 1986-1992-ig a Somogyi Református Egyházmegye espereseként szolgált. 1990-től a Magyarországi Református Egyház Zsinata Gazdasági Bizottságának elnöke volt. - "Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett téged Istened, az Úr". Ezzel az Igével foglalhatjuk össze Csurgó-Alsokért, Kaposvárért, az egyházkerületért, a Zsinatért tett szolgálatait, de az intézményalapítások, a rendezvények, a határon túli kapcsolatok is az ő alakját idézik. Egy kisebb birodalmat hagyott ránk, össze kell kapaszkodnunk ahhoz, hogy a munkát tudjuk folytatni. Adja Isten, hogy sikerüljön, s akkor ő majd rábólint, és azt mondja: ezt vártam - köszönt el az esperes.

Köntös László főjegyző imádságát és az egyházközség kórusának énekét követően a Kaposvári Református Egyházközség részéről dr. Fekete László főgondnok emlékezett. - A zselickisfaludi értől egészen a Magyarországi Református Egyház Kárpát-medencére kiterjedő reformátusságának óceánjáig ívelt Bellai Zoltán pályája, benne az általa oly szeretett Kárpátaljával. A kaposvári gyülekezetben - 1986. május 23-tól 2018. október második vasárnapjáig - 33 éven át szólt a hívekhez, vasárnapról vasárnapra küldetéséhez híven tett tanúságot igehirdetéseivel. De tanúságtétele nem csupán a szószékről zajlott, hisz az iskola építése, a református táborok, az ifjúsági programok, a rendezvények, az egyházban és városunk közéletében végzett munkája mind-mind megcselekedett tanúságtétel. A téglák és a kövek mellett ezek lelki építőköveket is jelentettek, és jelentenek távozása után is. Szolgálatának ideje megismételhetetlen, teremtő, alkotó korszak volt. Hálát adunk Istennek áldásos életéért, köszönjük, hogy munkatársai lehettünk. Emlékét szeretettel őrizzük szívünkben - mondta a főgondnok.

A Magyarországi Református Egyház és a Kárpát-medencei Generális Konvent részéről dr. Szabó István elnök-püspök szólt, aki Bellai Zoltán életének három dimenzióját idézte fel. - Az első dimenzió a Zsinat. Bellai Zoltán a rendszerváltás óta volt a Zsinat tagja. Ez az arc a harcosé, a fáradhatatlané, a vitatkozóé, aki azért nem tűr ellentmondást, mert tudja, hogy mi az igazság. A másik arc akkor ragyogott fel, amikor többször találkoztak egy kávé mellett Pápán, a Püspöki Hivatalban. Jutott néhány perc a barátságából, a megbecsüléséből, a szeretetéből, a történeteiből, a szívéből. A harmadik arc pedig a felfele tekintő, itt, Kaposváron. Ezt a Bellai Zoltánt ismerték leginkább a kaposváriak, aki nem becsvágyból, nem a dicsőségért tevékenykedett, hanem azért a magasabbért, aminek alárendelte magát, az egyházért, a gyülekezetért élt és fáradozott. Három arcot idéztem, de ez egy ember arca, három mozzanatot idézetem a sok ezer közül. Emlékét őrizve hordozzuk szívünkben Bellai Zoltánt - zárta gondolatait dr. Szabó István. 

A testvéregyházak részéről Varga László megyéspüspök emlékezett: - A kaposvári katolikus, evangélikus, baptista, metodista testvéregyházak nevében hálát adok Istennek őérte, azért, hogy az egység, az ökumené elkötelezett embere volt. Az egységet szívügyének tekintette és nem mosott össze semmit: a különbözőségben való egység elkötelezettje volt, úgy építettük az egységet, hogy mindenki a sajátjánál maradt. Legyen ez a hálaadás alkalom arra, hogy megújítsuk hitünket a feltámadás reményében, de újítsuk meg reményünket is, hogy mindannyian meghívottak vagyunk az Atya dicsőségében, s újítsuk meg szeretetünket a bennünk élő Krisztus iránt is - mondta a katolikus püspök.

Szita Károly polgármester a kaposváriak nevében szólt, a város díszpolgárára emlékezve. - Az Úristent tisztelni csak méltó körülmények között szabad, ezzel indokolta, hogy miért szeretett építkezni, szervezni, kicsikkel és nagyokkal foglalkozni, intézményeket alapítani. Igen, ezért épített Bellai Zoltán óvodát és iskolát gyerekeknek, otthont az időseknek. Ezért éreztük Kaposváron kötelességünknek, hogy segítsük ezeket a törekvéseit. Azt mondhatom, soha jobb társat város- és közösségépítő munkához, tudva azt is, hogy Bellai Zoltán figyelme és szeretete nem csak a városhatárig ért, saját gyülekezete mellett törődött a kisebb falvak lakóival éppúgy, mint a határon túl élő magyarokkal. Mivel nagyon sokat bírt, nagyon sokaknak tudott segíteni, így ma nem csak a kaposváriak közössége gyászol, hanem sok-sok ember szerte a hazában. Bellai Zoltán összenőtt ezzel a templommal, így valahányszor összegyűlünk itt, mindig érezni fogjuk, hogy valaki figyel ránk odaátról és eljár ügyünkben. Kedves Zoltán, köszönjük felbecsülhetetlen szolgálatodat, Isten veled! - mondta a polgármester.

A hálaadó istentisztelet a síri liturgiával folytatódott, amíg a család Bellai Zoltán végakarata szerint Zselickisfaludon elhelyezte hamvait, ahol a szolgálatot Révész Tibor lelkipásztor végezte. 

Bellai Zoltánnak élete vezérigéje lett Ézsiás könyve 40. fejezetének néhány sora, mellyel szülei 1968-ban útnak indították a budapesti teológiára: „...akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el”  -  és ez az ige adott vigasztalást a hálaadó istentisztelet közösségének. 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. September 16., Monday,
Edit napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1527
Összesen 2009. június 2. óta : 17244544

Ige Mellett
REPOSZT

Néhány szó a keresztény szabadságról

A keresztény szabadságot fenyegető, Európa keresztény kultúráját feladni akaró liberálisok támadásait Közép-Európában eddig sikeresen elhárították, és a keresztény szabadságot kívülről fenyegető veszedelmet, a migrációt is ...
... Tovább

Dokumentumtár

NL101102

Formátum:.doc
Méret: 45.5 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2010.11.02.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

ünnepi istentisztelet

Formátum:.mp3,
Méret: 17.3 MB

Igét hirdet: Lentulai Attila esperes

Hanganyag letöltése