Lelkészbeiktatás volt Etén

Fábiánné Szabó Irén, 2019-07-15 11:45:42

Június 1-én nagy ünnepre gyűltek össze az etei templomba a helyi, a csépi és a környékbeli gyülekezetek hívei.  Megtisztelte egyházközségünket jelenlétével  a Hargita megyei  Etéd  község  négytagú küldöttsége, valamint a felvidéki Hetény gondnoka, akit felesége is elkísért. Itt voltak az illetékes  egyházi és világi méltóságok. Zengett a XC. zsoltár a 300 egybegyűlt református ajkáról.

Ezen az istentiszteleten a templom kulcsának jelképes átadásával  iktatta be az etei eklézsia lelkipásztori tisztségébe Máté László, a Tatai Egyházmegye  esperese Szép Sándort, akit a presbitérium 2018 november elsejétől kezdődően hívott meg a megüresedett lelkészi állásra. A mocsai születésű lelkész feleségével, Szépné Czippán Noémivel és öt gyermekükkel költözött Somogyudvarhelyről szűkebb hazája közelébe.

Steinbach József püspök úr a 2. Kor.5,11-14 alapján hirdette Isten Igéjét  Krisztus szorongató szeretetéről. Szükséges a révületbe esés, a lelki feltöltekezés  minden nap, nemcsak a lelkipásztoroknak, hanem az egyetemes papság elvét követve a hívőknek is, hogy aztán józanul forgolódjunk a világban. Szorongat-e bennünket a Krisztus szeretete, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és föltámadt? Hirdetjük-e az örömhírt minden embernek?

 

A prédikáció után Köntös László egyházkerületi főjegyző imádságban kérte Isten áldását a lelkész házaspár szolgálatára.

 

Majd 38 palástos lelkész -köztük a korábban Etén szolgált lelkipásztorok is-mondott egy-egy igét a beiktatott lelkipásztornak. Az áldáskívánások után elénekelték a 134. zsoltár 3. versét.

 

Szép Sándor a Bírák könyve 7.rész 7. verse alapján prédikált arról, hogy Isten 300 embert adott Gedeonnak, hogy legyőzze Midjánt, azért, hogy lássa Izrael, itt az Úr cselekedett.  Csépi és etei reformátusok is háromszázan vannak, mint Gedeon serege. Sokszor esünk a számok csapdájába, a mennyiség helyett a minőséget kellene kiemelnünk.

 

Az ünnepi istentisztelet közgyűléssel folytatódott,amit Fábián Csaba presbiter vezetett le. Először felolvasta Dr  Huszár Pál egyházkerületi főgondnok köszöntő sorait majd fölkérte sorban a köszöntőket, mondják el ide szánt gondolataikat. A beiktatott lelkészt köszöntötte Gyimóti Géza egyházmegyei gondnok,  Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony,  Gerecsei Zsolt ácsi lelkész, a Héthatár közösség nevében, Bátki  Dávid Géza előző etei lelkész, Sikter János evangélikus lelkész a család nevében, valamint Rohonczi László etei polgármester és a három gondnok.

 

 

 

Faragó Béláné csépi gondnok asszony imádkozott azért, hogy a lelkész család szeresse új otthonát. Szabó Sándor etei főgondnok imádkozott a lelkipásztorért és végül Fábiánné Szabó Irén foglalta össze sok humorral teleszőve az etei hívek szempontjából a lelkész választás gondjait-örömeit, megköszönte az eddigi sok tartalmas együttlétet, ünnepet, gyermek-programot. A gyülekezeti énekkar köszöntését a záróének és nemzeti imádságunk eléneklése után, a püspök úr áldása következett.

 

Az istentisztelet után a művelődési házban tartott szeretetvendégségen még sokáig beszélgettek a hívek, megköszönték a bőséges terített asztalokat, ami az etei  asszonyok hagyományos összetartását és szorgalmát dicsérte. S hogy szép rendben és jól sikerült minden, mi sem bizonyítja jobban, mint a férfiak felszabadult nótázása az ünnepség végén....

 

Fábiánné Szabó Irén gondnok


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. December 12., Thursday,
Gabriella napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9569
Összesen 2009. június 2. óta : 17991860

Ige Mellett

(2) „…szilárdan fog állni az Úr házának hegye a többi hegy fölött…” (Ézsaiás 2,1–5)

A BÉKE ÉS EGYSÉG LÁTOMÁSA EZ. – 1. Olyan ígéret hangzik itt el, ami az ember valós vágya, mintegy „emlékezete” az édenkerti állapotnak. Minden korsza... tovább

REPOSZT

Andrási Károlyné Tóth Franciska Ilona: Ha én lennék az Isten...

Ellentétben az üldöztetések korábbi eseteivel, ez a kormány által engedélyezett "Three-Self Church"-ben történt meg és nem egy illegális, regisztráció nélküli gyülekezetben. A járőröző ellenőrzési ...
... Tovább

Dokumentumtár

FGY130103

Formátum:.doc
Méret: 46.5 KB

Faust Gyula igehirdetése: "A renden vagyok tudatából a viharon át az Úr nyugalmába"

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

A REND megnyitó ünnepsége

Formátum:.mp3,
Méret: 33.5 MB

2010. június 26. szombat

Hanganyag letöltése