A Kocsi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Egyházközségünk aktuális hírei

Főoldal / Egyházközségünk aktuális hírei

Tájékoztatás adakozás lehetőségéről

Roboz Péter / 2020-04-14 09:41:27

Amint az a húsvéti televíziós istentisztelet végi hirdetésben is elhangzott Bogárdi Szabó István püspök úrtól, a református gyülekezetek önfenntartóak, kiadásaikat a gyülekezeti tagok adományaiból fedezik. Kérjük ezért a Testvéreket, vagy tegyék félre adományaikat a következő találkozásig, vagy utalják a gyülekezet számlájára!

 

Jelenleg személyes befizetés nem lehetséges!

 

Átutalásnál kérjük a megfelelő kifejezést a közleményben szíveskedjenek feltüntetni:

"perselypénz"

"egyházfenntartás"

"adomány építkezésre"

 

Kocsi Református Egyházközség, Takarékbank Zrt 63200195-11047791

 

Köszönjük!

 

Roboz Péter, lelkipásztor

tovább

HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR

Roboz Péter / 2020-04-10 10:34:01

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Húsvét nélkül nincs keresztyén hit. Ahogy Pál apostol fogalmaz: Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Értelmét veszti mindaz, amit keresztyénségnek nevezünk, fölösleges időtöltéssé lesz vallásgyakorlásunk, és önáltatás, és ábrándos téveszme csupán a hitünk. Ám, ha Jézus Krisztus feltámadott, akkor az veszíti értelmét, ahogyan e világban a legtöbb ember ma is él, és gondolkodik. Mert van egy élő Úr, akinek adatott minden hatalom mennyen és Földön, s aki hatalmasabb a halálnál, nemcsak úgy, hogy legyőzte azt, és előlépett harmadnapon a sírjából, hanem úgy is, hogy a mi halálunkat is Ő tudja legyőzni, és át tud vinni bennünket oda az Ő ígérete szerint, ahol Ő van, hogy mindenkor Vele legyünk. Ez a mi hitünk alapja, hogy Ő él, és mi kapcsolatba lehetünk Vele. Ezt ünnepeljük nem csupán húsvétkor, hanem valójában minden vasárnapon. Most ilyen különös módon tesszük ezt, nem a gyülekezet közösségében, hanem csupán otthonainkban. Azonban ne feledjük: a Feltámadott nem (csak) tömegeknek jelent meg, mert bár egyszerre több mint 500 testvérnek is megmutatta magát (1Korinthus 15,6), mégis sokkal inkább a házaikba bezárkózott, félelemben élő tanítványok kicsiny csoportjainak, meg az úton magukban sétáló 1-2 követőjének. Hasonló helyzetben vagyunk az idei ünnepen. Bezárkózva, félelmek között, egyedül, vagy kis csoportokban, otthon, esetleg úton szomorkodva virradt ránk az ünnep. De kívánom, hogy megtörténjen a csoda, és meglássuk Őt: a Győzelmes, Dicsőséges Urat! Áldott húsvéti Ünnepet kívánok mindenkinek! Krisztus Feltámadott!

tovább

NAGYPÉNTEKI ÜZENET

Roboz Péter / 2020-04-10 07:59:46

 

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Nagypénteken Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Sokan úgy tartják, ez a legnagyobb református ünnep, amely vélekedés nyilván abból fakad, hogy Istennek irántunk való szeretetét kétségkívül ez ábrázolja ki leginkább, hogy mit vállalt és mit tett értünk Jézus Krisztus. Ha valaki Isten szeretetét szeretné látni, akkor legjobban teszi, ha a keresztre tekint, és a töviskoronás, átszögezett Királyra néz, így meglátja Isten szívét. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért – mondja Jézus. „De e kegyes fejedelem, meghalt ellenségiért” – teszi hozzá egyik szép énekeskönyvi énekünk.

 

Ma, amikor a világban sokféle értelmetlen szenvedés vesz körül bennünket, vegyük észre ezt a másokért – az egész emberiségért – vállalt, végtelen és felfoghatatlan szeretetet megjelenítő szenvedést, amely nekünk szabadítást hozott és kínál ma is!

 

Kívánom, hogy tudjunk elcsendesedni otthonainkban az Igére figyelve, a megváltás csodáját észrevéve akár egyénileg, akár családtagjaink körében. Húsvétkor pedig a feltámadás és az örök élet örömhírét is halljuk majd meg kellő nyitottsággal és befogadó szívvel. Az általam írt igemagyarázaton túl, számos lehetőséget kínál erre az idei ünnepeken a média. Ezek közül különösen is ajánlom a Kárpát-medencei magyar reformátusok közös úrvacsorás istentiszteletét vasárnap délelőtt 9 órától a Duna Televízióban. Amennyiben az úrvacsorai szent jegyeket (egy falat kenyeret és egy kevés bort) elkészítünk majd, lélekben eggyé lehetünk Krisztussal és egymással a templomainktól távol is! Áldott ünnepet és a Megváltó Krisztussal való találkozást kívánok! S kérek most mindenkit, csendesedjünk el, hogy Urunkkal közösségbe kerülhessünk!

tovább

VIRÁGVASÁRNAPI ÜZENET

Roboz Péter / 2020-04-04 14:55:09

Kedves Keresztyén Testvéreim!

 

Virágvasárnap van, Jézus Krisztus Jeruzsálemi bevonulására emlékezik a keresztyén világ, amellyel kezdetét veszi a nagyhét. Furcsa helyzetben talál ez bennünket az idei évben. Templomaink zárva vannak, s valljuk be az emberek többsége félelmek között éli a mindennapjait, mert egy láthatatlan, parányi ellenség ráébresztette a magát mindenhatónak képzelő önelégült embert törékenységére és múlandó porszem voltára. Urunk szenvedésének, megváltó halálának, és az üdvösséget felragyogtató feltámadásának eseményei és ünnepe éppen ezért most mindennél fontosabbak és aktuálisabbak a kiutat keresők számára.

 

Akár hívő vagy már, akár még előtte állsz, mert nem ismerted még meg az Élet Forrását és Végső Értelmét, most itt a lehetőség, hogy elcsendesedj, elgondolkodj, és újjá születhess! Isten, a mi mennyei Atyánk minden eszközt felhasznál erre. Ő a rosszból is tud jót kihozni, így hiszem, hogy ez a mostani áldatlannak tűnő állapot is áldottá lehet, és a javunkat szolgálhatja, ha elkezdünk végre felfelé nézni és figyelni! S bár rengeteg Igei üzenet található most az Interneten, lehet olvasni és hallgatni, volt olyan gyülekezeti tagunk, aki jelezte, szívesen venné, ha én is „közvetíteném, megosztanám” az általam megértett isteni üzeneteket a világhálón. E kedves kérésnek teszek most eleget. Fogadjuk szeretettel, és biztosítva a megfelelő körülményeket, kellő elcsendesedéssel és figyelemmel igyekezzünk befogadni Isten Igéjét, mert amikor imádkozol, menj be a belső szobádba…

tovább

Közlemény

Roboz Péter / 2020-03-17 08:00:55

tovább

Már lehet jelentkezni az idei kirándulásra

Roboz Péter / 2020-02-24 10:40:45

tovább

Élő víz

Roboz Péter / 2020-01-02 07:58:08

 

Megjelent az "Élő víz" című hírlevelünk legújabb száma. A legfrissebb, 2019-es karácsonyi lapszám letölthető a bal oldali "Élő víz" című menüpontra kattintva.

tovább

Ünnepi alkalmaink

Roboz Péter / 2019-12-17 08:43:29

tovább

Házasságkötések megáldása június 29-én

Roboz Péter / 2019-06-29 07:28:29

Isten áldását kéri házasságára:

 

a békéscsabai származású Mag Leó,

aki Mag Leó és Gerzsenyi Mária fia

valamint

Ordacsi Fruzsina,

aki Ordacsi Miklós és Paulik Zsuzsanna lánya.

 

Házasságkötésük megáldására 2019. június 29-én, szombaton du. fél 4 órakor kerül sor templomunkban.

 

Isten áldja meg szent elhatározásukat és leendő frigyüket!

 

Ugyancsak Isten áldását kéri házasságára:

 

az észak-Komáromi származású Csontos Dávid,

aki Csontos Imre és Gulyás Mónika fia

valamint

Lukács Erika, gyülekezetünk kántora,

aki Lukács Tibor és Roboz Erika lánya.

 

Házasságkötésük megáldására szintén 2019. június 29-én, szombaton du. 5 órakor kerül sor templomunkban.

 

Isten áldja meg az ő szent elhatározásukat és leendő frigyüket is!

tovább

Ünnepi alkalmaink

Roboz Péter / 2019-05-27 14:12:07

tovább