Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség

Ünnepi hétvége a zene jegyében az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközségben 1. - zenés istentisztelet Alsóörsön

2011-07-24 21:35:47 / Rásky Miklós

Írta: Kovács Endre missziói-kulturális gondnok, fotó: Szántó Balázs egyházközségi gondnok

 

Különösen szép és gazdag tartalmú hétvégére került sor a zene és a misszió jegyében az Alsóörs-Lovasi Református Gyülekezetben július 22-e és 24-e között. A július 24-ei istentiszteletet a két egyházrész együtt tartotta az alsóörsi templomban. Erre az alkalomra a presbitériumok igyekeztek megszólítani azokat is, akik csak ritkán vagy egyáltalán nem jutottak el az Isten házába. Így a hétvégét megelőző hetekben a strandi hangosbemondón hirdetésén keresztül, a Tourinform Irodában kihelyezett plakáton, szórólapozással és kör sms-ben is tudatták a reformátusok, hogy léteznek és szeretettel hívják és várják evangélizációs istentiszteletükre nem csupán a „hagyományosan gyülekezeti tagokat", de az itt üdülőket, pihenőket is.

Az ünnepi istentiszteleten a Balatonfüredi Fiatal Muzsikus Egyesület Tagjai, Bánó Tamás (gitár), Bánó Veronika (zongora) és Rábaközi Rita (ének) szolgáltak. Az igehirdetésben Rásky Miklós lelkipásztor Nehémiás próféta könyve 12. fejezete alapján szólt a nem csüggedő, nem aggodalmaskodó és nem elbizakodott emberről, aki tud építkezni, újjáépíteni és örökké hálát adni és dicsőíteni Istent.

***

***

***

Az igehirdetés után a gyülekezet Presbitériuma közös ebédre hívta a jelenlévőket a a parókia udvarán felállított sátor alá.

***

***

***

Az egyházközség külön köszönetet mond a Veszprémi Református Egyházmegye Tanácsának és Alsóörs Község Önkormányzatának a zenei-missziói hétvége támogatásáért. Köszönetet mondunk azoknak a testvéreinknek, akik akár kétkezi munkával, akár adományaikkal hozzájárultak az alkalom lebonyolításához. Köszönetet mondunk Vörösmarty Mihály presbiter testvérünknek és párjának, akik a finom bográcsgulyást főzték. Mindenért azonban egyedül istené a dicsőség!

***

***

***

***

***