Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség

Lelkipásztori beiktató ünnep Alsóörs erdélyi testvérgyülekezetében, Málnáson

2011-08-05 08:00:20 / Rásky Miklós

Írta és fényképezte: Rásky Miklós lelkipásztor

Bensőségesen szép ünnepre került sor július utolsó napján Alsóörs erdélyi testvértelepülésén, a Kovászna megyei Málnáson. A református gyülekezet átválasztás útján megürült lelkipásztori állására a hívek Balla Barna Márton, komollói lelkipásztor hívták meg. Július 31-én délután, ünnepi istentisztelet keretében Dénes Csaba a Sepsi Református Egyházmegye esperese Zakariás próféta könyve második részének 14 és 15. versei alapján elmondott igehirdetésével iktatta be az új málnási lelkipásztort hivatalába. Beszédében kifejtette, hogy az Isten által elküldött szolga, nem vendég, hanem népe között lakozik, és népe pedig figyel rá. A szolga örömmel, jókedvvel végzi munkáját és folyamatos kapcsolatban van küldő Urával.

Balla Barna Márton igehirdetésében a 100. zsoltár alapigéje alapján arról szólt, hogy a szolgálat mindenkor örömteli kell, hogy legyen. Az Istenre figyelés nem állhat meg a vasárnapi istentiszteletnél és abban kérte a gyülekezet segítségét, hogy együtt szolgálják a hétköznapokban és az ünnepekben is Urukat, Istenüket.

Az ünnepi istentisztelet különösen is szép és megható mozzanata volt, amikor Balla Barna Márton elődje, Márk László Gyula - immár a Brassó megyei Négyfalu lelkipásztora - hivatalosan is átadta az új lelkipásztornak a Szentírást, a templom és parókia kulcsait, valamint az egyházközség pecsétjét, jelezve azt, hogy immár új szolgája van a málnási és málnásfürdői reformátusoknak.

Márk László Gyula után Rásky Miklós, alsóörs-lovasi lelkipásztor köszöntötte a frissen beiktatott lelkészt, átadva az alsóörsiek ajándékát, Kovács Endre fotóművész Millesimus című albumát. Reményének adott hangot, hogy a közösségek és egymás ajtajai, szívei mindig nyitva lesznek a másikuk felé.

Gábos Zoltán római katolikus plébános köszöntőjében azt emelet ki, hogy a lelkek emberének az egész közösséget kell vezetnie, és ezért reméli, hogy közösen, együtt szolgálva vezetik Istenhez az Úr málnási és málnásfürdői népét. Kívánta, hogy lelkipásztor és családja valódi otthonra leljen Málnáson.

A gyülekezet meleghangú köszöntője után, a gyülekezet egykori lelkipásztora, Bács János köszöntötte Balla Barna Márton és családját.

Az istentisztelet a Himnusz éneklésével ért véget, majd a gyülekezet a szomszédos kultúrházban  ünnepi ebéd keretében adott hálát Istennek új pásztoráért. Az ebéd alatt köszönte meg hétéves, málnási lelkipásztori szolgálatát Márk László Gyulának Kasléder József, Málnás község polgármestere

Galéria

Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson Lelkipásztori beiktatás Málnáson