Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség

Egy kis gyülekezet nagy napja - hálaadó istentisztelet Lovason

2011-08-18 10:09:27 / Rásky Miklós

Írta és beküldte: Rásky Miklós lelkipásztor, fénykép: Rostásy-Szabó Mihály

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Vidéki Örökség megőrzése tárgyában pályázott sikeresen az Alsóörs- Lovasi Református Társegyházközség lovasi gyülekezetrésze a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A 2009. évi sikeres pályázatot követően az érdemi munka 2011 áprilisában indulhatott el. A pályázat tartalma elsősorban a lovasi református templom külső felújítására vonatkozott, de a gyülekezet saját erőből elvégezte a templom belső festését és a nyílászárók cseréjét is.

A körülbelül hetven tagot számláló gyülekezet és a lovasi polgárok, valamint az itt üdülők is szépen adakoztak a felújításra. A kivitelezést egy veszprémi illetőségű  Kft. végezte el, alvállalkozóként Németh Ferenc ösküi kőműves mester és csapatának munkáját dicsérhetjük.

***

***

***

***

Az ünnepi, hálaadó istentiszteletre augusztus 12-én, pénteken délután került sor. Az ünnepi alkalmon Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a Filippi levél 1. fejezetének 3-6. versei alapján hirdette Isten Igéjét. Igehirdetésének központjába a mindenkor való reménységet állította. Reménységről szólt, ami nem szégyenít meg, és ami egy kis gyülekezet életében is hálaadásra, bizonyságtevésre kell, hogy indítson.

***

***

***

Az igehirdetés után és az istentisztelet után is többször Búzás Csaba gitáron előadott latin dallamaiban gyönyörködhetett a gyülekezet.

Rásky Miklós helyi lelkipásztor köszöntötte a megjelent vendégeket, külön is köszöntve az egyházkerület püspökét, a Magyarországi Református Egyház zsinatának Világi Elnökét -  a gyülekezet „nyári, üdülős tagját" -, Dr. Huszár Pált, akinek külön is köszönetet mondott az erre az alkalomra elkészült és a Pápai Teológiai Nyomdája által kiadott monográfiáért. Köszöntötte Dr. Bóka István országgyűlési képviselőt, Balatonfüred város polgármesterét, aki személyes hangú köszöntésében vallomást tett arról, hogy kisgyermekként mekkora áldást jelentett életében a lovasi templom és a gyülekezet. Kuti Géza a Veszprémi Református Egyházmegye esperese Istennek adott hálát a csodálatosan felújított templomért és reményének adott hangot, hogy a gyülekezet élni és növekedni fog.

Rásky Miklós a továbbiakban köszöntötte a helyi önkormányzat megjelent képviselőit, Ferenczy Gáborné polgármester asszony pedig ünnepi beszéde után a gyülekezet számára Lovas község zászlaját adományozta.

A történelmi nemzeti zászlót Eckert Emil, a Magyar Vidék 56-os Országos Szövetségének Elnöke, a Magyarországi Református Egyház zászlaját pedig a Bácsi és Gránási Család nevében Gránási János adta át a gyülekezet részére.

***

***

***

Rásky Miklós a továbbiakban röviden beszámolt a pályázat útjáról, a kivitelezésről, külön is megköszönve a Dunántúli református Egyházkerület segítségét és az Ann-Tony Egyházi Pályázatíró és kezelő cég munkatársainak áldozatos munkáját.. Köszönetet mondott az önkormányzati támogatásért és minden egyes áldozatos adományért és kétkezi munkáért.

Az ünnep fényét emelte, hogy a gyülekezet korábhi, 43 éven át hűséges pásztora, Nagy Lajos és felesége szintén el tudtak jönni a hálaadásra. A köszöntések végén Dienes Károlynak gondnoknak és Rásky Miklós lelkipásztornak a gyülekezet ajándékkal is megköszönte áldozatos munkájukat.

Az istentiszteletet befejezését megelőzően Jäger István, veszprémi grafikusművész kiállításának megnyitójára került sor, majd a püspöki áldásmondást követően a Himnusz hangjaival ért véget az ünnepi istentisztelet. Az alkalom az önkormányzat nagytermében tartott szeretetvendégséggel ért véget

Galéria

Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason Templomszentelés Lovason