Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség

Ünnepi istentisztelet és Igazgatótanácsi eskütétel Alsóörsön

2012-08-18 10:48:39 / Rásky Miklós

Írta: Kovács Piroska, fényképezte: Zórád Ferenc, beküldte: Rásky Miklós lelkipásztor

Ünnepi istentisztelet keretében tettek esküt az alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ Igazgatótanácsának tagjai A református istentisztelet liturgiájának méltósága foglalta keretbe június 24-én, vasárnap délelőtt annak a tizenhat igazgatótanácsi tagnak az ünnepi eskütételét, akik elkötelezett módon, tudásuk legjavát adva vállalják a megtisztelő feladatot, hogy élve a kezükbe adott szép, ám rendkívül felelősségteljes lehetőséggel, megteremtik a jövő záloga, gyermekeink számára a biztos tudás felé vezető utat a református értékek mentén.

Az ünnepi istentisztelet igehirdetésének témáját nagytiszteletű Rásky Miklós, az Alsóörs - Lovasi Református Társegyházközség lelkipásztora Pál apostol Philippiekhez írt levele 2 fejezetének első öt verésből merítette. Mint mondta, ennek a levélnek az üzenete mindannyiunkhoz szól, úgy is, mint egyén, és úgy is, mint valamely közösség tagja, kezdve annak csírájától, a családtól, az élet valamennyi területén megtalálható kapcsolatrendszerig, beleértve ebbe egy iskola kollektíváját is.

***

***

***

A damaszkuszi utat megjárt Pál apostol szavai napjainkban ugyan olyan érvényesek, mint két évezreddel ezelőtt. Ugyan úgy vannak közösségi szellemet romboló „rossz gyümölcsök" - köztük az önzés, a hálátlanság, a hiúság, a dicsvágy vagy a gőg - és vannak olyan kapcsolatteremtő „jó gyümölcsök", mint amilyen a bátorítást is jelentő vigasztalás, a szeretetből fakadó figyelmeztetés, az irgalmasság, a könyörület és a szándék egysége.

Pál apostol tanítása szerint, egy igyekezettel, egy akarattal, egy szándékkal kell élnie és dolgoznia minden közösségnek! Nagytiszteletű Rásky Miklós témaválasztásának komoly indoka volt: egy formálódó, új közösség alapjainak lerakására került sor az istentisztelet során. Az új Közoktatási Törvény szerint ugyanis létszám gondok miatt veszélybe került az alsóörsi nyolc osztályos Endrődi Sándor Általános Iskola léte.

***

***

A jövő tanévtől kezdve az iskola a Magyarországi Református Egyház oktatási intézményeként működik. A Református Törvénytár 1995. évi I. törvénye kimondja, hogy a fenntartónak, érdekei érvényesítése, valamint a fenntartási jogok és kötelességek szakszerű gyakorlása céljából - amennyiben az intézményben négynél több tanulócsoport, vagy száznál több növendék van - igazgatótanácsot kell létrehoznia. A törvény meghatározza az állandó- és a hat évre választott tagokból álló igazgatótanács összetételét is.

Ennek értelmében tett esküt az alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ Igazgatótanácsának tizenhat tagja - ( a Lovasi Önkormányzat később nevezi meg küldötöttét)-, jelesül: az Alsóörs - Lovasi Társegyházközség Presbitériumának Rásky Miklós - Kovács Endre - Dienes Károly összetételű elnöksége, Gránásiné Bácsi Tünde oktatási szakértő, presbiter; Mészáros Károly, az iskola igazgatója, valamint tantestületének tagjai: Horváthné Balogh Rita gazdasági vezető, Nagy Lászlóné tanár, Ráskyné Bán Éva hitoktató, Alsóörs Község Önkormányzata képviseletében Kovács Rózsa, Kocsisné Pálffy Gabriella könyvviszgáló, felkért szakértő, valamint az alsóörsi és lovasi presbiterek: Ferenczy Gábor, Dr. Németh Sándor, Petrohainé Rostás Csilla, Makkai Levente, Mecséri Sándor és Őry Sándor. Az Igazgatótanács tagjai esküvel fogadták, hogy feladataikat hivatástudattal, erejük és tehetségük szerint, Isten dicsőségét szolgálva fogják ellátni. Egyben kijelentették, hogy ismerik a rájuk vonatkozó törvényeket és betartják azokat. Az eskü szövegét Mórocza Árpád presbiter olvasta fel.