Vincze Imre Református Általános Iskola

Isten Hozta!

2021-02-25 /

 


Szeretettel köszöntök mindenkit a Vincze Imre Református Általános Iskola honlapján.


Áldást, békességet kívánok minden családnak magam és iskolánk dolgozói nevében.


Beke Ferenc vagyok az iskola megbízott igazgatója és egyházközségünk presbitere.


Kocson már az 1600-as évektől kezdve iskolát működtet a református egyház. Sok híres ember pályája indult el a kocsi református iskolából.


A teljesség igénye nélkül szeretném megemlíteni Kocsi Csergő Bálint és Kocsi Csergő János lelkipásztorok nevét, valamint Kempf József nyelvészt, Bátky Zsigmond néprajztudóst, ifj. Vincze Imre zeneszerzőt.


Iskolánk névadója Vincze Imre református kántortanító 1924-ben került Kocsra és kiváló pedagógiai munkájának elismerése képpen rektori, majd később tanfelügyelői megbízást kapott.


1948-tól 1989-ig a Kocsi Általános Iskola állami fenntartásba került. Az oktatás több épületben folyt, majd 1972-ben felépült a jelenlegi helyen, Szabadság téren az új iskolaépület.


1990-től az önkormányzatok megalakulása és az új jogszabályok megalkotása után Kocs Község Önkormányzata lett az iskola fenntartója.


A falu lakóinak véleményét kikérve 1991-ben iskolánk Vincze Imre rektor nevét vette fel.


Az Önkormányzat, a szülők és a Kocsi Református Egyházközség közös döntése alapján az iskola fenntartását 2012. szeptember 1-én a Református Egyház vette át.


Bízunk abban, hogy ezzel a döntéssel végleges révbe ért a kocsi iskolások nevelése-oktatása.


A Vincze Imre Református Általános Iskola tantestületének közös célja, hogy a kocsi gyerekek biztonságot, szeretetet és tudást kapjanak az iskolában. Református-keresztyén nevelésben és oktatásban részesüljenek, hogy becsületes, településüket és hazájukat szerető polgárokká váljanak.


Természetesen más településekről is várjuk azokat a tanulókat, akik elfogadják iskolánk nevelési-oktatási céljait és Házirendünket.