Adorjánháza-Egeraljai Református Társegyházközség honlapja

Az Olvasó köszöntése

2020-11-24 /

Szeretettel köszöntöm honlapunkon.


Veszprém és Vas megye határán a Marcal folyó mentén húzódik néhány település, ezek között található Adorjánháza és Egeralja is. Két kicsiny falu, valamikor teljesen református vallású volt mindkettő (mint ahogy a közelében levő Csögle, Kispirit és Nagypirit is). Erről árulkodik az, hogy mindkét faluban csak egy templom található, a református.


Mára azonban a helyzet megváltozott. A falvak lakosságának már csak alig fele református, azok közül is sokan vannak, akik csak névleg tartják reformátusságukat, és néhányan már úgy sem.


A két falu teljesen egymás mellett épült, a két templom között mintegy 600m távolság van. Mégis mindkét gyülekezet ragaszkodik a saját templomához, és külön gyülekezetet alkot, saját igei alkalmakkal.


A Lelkészi Hivatalt és a lelkészi állást közösen tartják fenn.


Az érdeklődő mindkét gyülekezetről találhat itt információkat, híradásokat, érdekességeket.


Az első érdekességre hagy hívjam fel már most itt a figyelmet. Az oldal bal felső sarkában két szimbólum található egymás mellett: Egy szőlőtő és egy vízen úszó hajó az Alfa és Ómega jellel.


A szőlőtő az adorjánházai gyülekezet pecsétjén szerepel, a szimbólum alatt a Jn 15,1-8.v. ige-megjelöléssel, ez adja a pecsét közepét. Eleink a hitvallásukat metszették pecsétbe. Jól tudták, hogy mivel jár a szőlő termesztése, hiszen maguk is gyakorolták. Isten tisztító metszőollójára bízták magukat, gyülekezetüket, falujukat. Így akartak még több gyümölcsöt teremni Isten dicsőségére.


A másik szimbólum az egeraljai gyülekezet pecsétjének közepén található, szintén hitvallás jelleggel. Az egyház jelképe a hajó. A víz a világ. A hajónak a vízen kell úsznia. Az egyháznak a világban kell élnie. De amint a hajónak vigyázni kell, hogy a víz ne lepje el a hajót, mert akkor elsüllyed és semmivé lesz, úgy az egyháznak is vigyáznia kell, hogy a világ bele ne szivárogjon, el ne lepje, mert akkor semmivé lesz. Az Alfa és Ómega a Jelenések könyve alapján a Mindenható Isten jele. Az Alfa a görög ábécé első, az Ómega az utolsó betűje. Mindenekben Isten az Első és az Utolsó. Ő van mind a világ, mind az egyház felett.


Isten áldását kívánom a kedves Olvasó lapjainkon való böngészésére és életére egyaránt!


Füstös Gábor
lelkipásztor