Bokodi Református Egyházközség honlapja

Köszöntő

2020-06-03 /

 


Kedves Testvérek!


2020.06.05-én pénteken bibliaórát tartunk délután 5 órakor a gyülekezeti teremben.

2020.06.07-én vasárnap istentiszteletet tartunk 9 órakor a templomban.

a biztonsági szabályokat betartva

(legalább másfél, de inkább két méteres távolságban elhelyezkedve) várunk mindenkit szeretettel istentiszteletre!


Kovács Tamás és Kovácsné Gombos Tímea lelkipásztorok

A korábbi vasárnapi és ünnepi áhítatok a honlap oldalán a Vasárnapi áhítat almenüben találhatók meg.


 


Erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében." (Efézus 6,10)


Ebben a megváltozott helyzetben annyi mindent erősítünk: hálózatot, határokat, immunrendszert... Ez nem baj, sőt szükséges is. DE ne feledkezzünk meg az apostol bátorításáról: „Erősödjetek meg az Úrban"!


Egy történet szerint egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta:
- Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. A düh, irigység, féltékenység, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego. Másikuk a Jó. Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
- És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva válaszolt:
- Az, amelyiket eteted.


Tápláljuk a lelkünket, erősödjünk meg az Úrban!


Erősödjetek meg az Isten igéjének tanulmányozásában, az imádságban, az Ő jelenlétében, hogy az Isten Lelke, és annak áldása „túlcsorduljon" rajtatok. Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak, lányainak a megjelenését (Róma 8,19), akik kétségbeesés, riogatás, kapkodás, szitkozódás helyett tudnak bátorítani, erősíteni, békét teremteni, szolgálni, akik tudják, hol van az a Forrás, Akiből meríthetünk, amikor a mi erőnk, türelmünk, reménységünk... fogytán van.


Töltsük be Istentől kapott küldetésünket, legyünk apostolokká, küldöttekké családunk, a közvetlen környezetünk számára. Ne csak fogyasztói, hanem továbbadói is legyünk Isten üzenetének! Legyen az otthonunk templommá, ahol összegyűjtjük a ránk bízottakat, elővesszük Isten Igéjét, és együtt borulunk le Előtte imádságban.


 


Tanuljunk meg befelé és felfelé figyelni, Igét olvasni, imádkozni, beszélgetni, hogy elmondhassuk: „Bizony javamra vált a nagy keserűség." (Ézsaiás 38,17)


 


Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani
  • rendszeres közbenjáró imádságainkkal
  • honlapon rendszeresen megjelenő igei gondolatokkal
  • elérhetőségünkkel (telefonon, e-mailben) bármilyen kérdéssel, kéréssel keressenek bátran.
Kovács Tamás és Kovácsné Gombos Tímea lelkipásztorok