Dadi Református Egyházközség Honlapja

Gyülekezetünk

2022-08-19 /


 


 


Adventi körlevél„ Légy csendben és várj az Úrra!" ( Zsoltárok 37:7 )


Kedves ismerős és még ismeretlen Testvérek!


Eljött az évnek az az időszaka, amelyet várakozási, készülődési időszaknak is nevezünk már jó ideje. Várakozás egy Ünnepre, amely oly szép, amelynek hiányát így év végén már nagyon érezzük. Készülni kezdünk hát az Ünnepre: elkezdünk ajándékokat nézegetni, vásárolni, készíteni azok számára, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Igyekszünk ajándékot adni olyanoknak is, akiket nem ismerünk, de rászorulnak a mi segítségünkre, ajándékunkra, amit adománynak hívunk. Készülünk sokféleképpen. Lassan magunk körül díszítgetjük az otthonunkat, kívül is, belül is. Igyekszünk kicsit mássá tenni, hogy ne olyan legyen, mint egész évben, hanem szebb. Ahogy haladunk előre a napokkal úgy válunk viszont egyre feszültebbé is, nem a várakozás miatt, hanem amiatt, hogy mennyi mindent kellene még elvégezni, megvásárolni, elrendezni. Mi legyen az Ünnepi menü? Ki is jön el és mikor? Hová is megyünk mi és mikor? Kinek mi lenne a megfelelő ajándék? Ezernyi kérdés és fogy az idő, fogy ott belül a csend a lélekben, mert már annyi minden kiabál, hogy figyelj oda rá, hogy nem is tudjuk, melyikre figyeljünk, mi a fontosabb? Aztán egyszer csak oda lesz a csend, a béke, a készülés, a várakozás öröme és nem tudjuk miért? Mi semmi rosszat nem akartunk. Annyira szépnek képzeltük és akartuk az Ünnepet. Hogy lehet, hogy ennyire elromlott az, ami jónak indult? A válasz erre egyszerű lehet: emberivé tettük azt, amit pedig Isten megszenteltnek szánt a számunkra. „Várakozni" kezdtünk a szép, békés, szeretetteljes, örömteli, kellemes, még sokféle jelzővel ellátott Ünnepre. Arra, amit mi képzeltünk el, bár elénk rakták, hogy milyennek kellene lennie, így igazodni kezdtünk ahhoz. Egyre több igény került a „várakozásunkba", még több a készülődésünkbe, és a végén úgy maradtunk, hogy sokat markoltunk és semmit sem fogtunk, mert szétfolyt az ujjaink között. A lényeg valahogy lemaradt. A nagy „várakozásban" és „készülődésben" menetközben elhagytuk Azt, Akiért az ÜNNEP-re „vártunk" és „készültünk": Istent. Felvettünk magunkhoz más útitársakat": adventi ablaknyitogató, adventi kézműves, adventi készülődés, adventi teaház, adventi vásár, adventi utazás, adventi közös vacsora akárkikkel, még az adventi templomi esték is belefértek talán valahogyan, pipáljuk ki azt is, nehogy szó érje a ház elejét. Csak a lényeg maradt le: Isten. Az Őrá való várakozás, az Ő elé való készülődés. Pedig az Advent a Megváltó eljövetelére való készülődés, az Ő várásának időszaka. Ha Őt kihagyjuk ebből, nem lesz rajtunk, a készülődésünkön áldás. Azt mondja igénk: „...várj az Úrra!" Csendben várj az Úrra. Egy békétlenségekkel teli év végéhez közeledünk, és azt tapasztalhatjuk, hogy egyre több békétlenség vesz körül bennünket. Ha úgy indulunk neki az Advent időszakának, hogy nem csendesedünk el rendszeresen Isten előtt, nem kérjük az Ő áldását, békességét, vezetését, annak nyoma lesz a lelkünkben, a napjainkon, majd magán az Ünneplésünkön is. Szeretnél békében, szeretetben ünnepelni? Ne hagyd ki belőle Istent, még kevésbé az Ő Fiát, Jézust! Karácsonykor Isten hozzánk lehajló szeretetét ünnepeljük. Kétezer éve pedig visszavárja Isten hívő népe Jézust, a Királyt. Légy csendben, és várj az Úrra! Áldani akar. Ünnepre készülés közben és az Ünnepen is. Megáldani jelenlétével, békességével, szeretetével, áldásaival.


Kedves ismerős és még ismeretlen Testvérem! Készüljünk így Adventben az Ünnepre, Karácsonyra, Jézus születésének napjára, várva visszajövetelét is a Zsoltáríró Dávid király szavaival: „ Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám,..." ( Zsoltárok 40:2-4 ).


Az igei bevezető után egy rövid bemutatkozást tennék ezúton is mindazok felé, akikkel még nem találkoztam.


Szilágyi Hajnalka vagyok, a Tatabánya- Bánhidai Református Gyülekezet beosztott lelkipásztora. Szeptember 15-e óta pedig helyettes lelkésze a Dadi gyülekezetnek, mindaddig, amíg a Gyülekezet meg nem választja új lelkészeit. Férjemmel, Szilágyi Sándorral, már több mint 13 éve szolgálunk a Bánhidai gyülekezetben. Hét gyermekünk van, még mindannyian itthon, bár a nagyobbak már repülni készülnek a fészekből. A két legkisebb pedig még általános iskolás.


Helyettes lelkészként, sajnos, nem lehet teljes egészében ottlenni mindenhol, ahol kellene. Azonban az a reménységem, hogy bár én nem tudok eljutni minden családhoz Dadi szolgálatom alatt, mégis találkozhatunk Isten házában. Így szeretnék most ezúton is hívogatni az előttünk álló Adventi időszak gyülekezeti alkalmaira, kedves ismerős és ismeretlen Testvérem.


Találkozzunk a bibliaórákon, minden kedden 17:30-tól.


Adventi esték keretében december 3, 10 és 17-én, 17:30-tól istentiszteletekre kerül sor, amelyeken vendég igehirdetők fognak szolgálni.


A Karácsonyi ünnepi istentiszteletek rendje a következő lesz:


24-én délután 17:00 órától kezdődik az istentisztelet.


25-én és 26-án a vasárnapi rend szerint, délelőtt 10:30-től, Úrvacsorával egybekötött.


Az év utolsó istentisztelete december 31-én 17:00-tól kezdődik.


Az Új esztendő első istentisztelete pedig január 1-én 10:30-tól, a vasárnapi rend szerint.


Minden alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az előírásoknak megfelelően a maszk használata kötelező az istentiszteleteken.


Útjára indult idén is a Református szeretetszolgálat Szeretetdoboz akciója. Gyülekezetünkhöz is érkeznek dobozok, amelyeket szeretnénk megtölteni sok mindennel. Ehhez kérjük a Testvérek felajánlásait is. A természetbeni felajánlás tartalmazhat: száraz, tartós élelmiszert, édességet, teát, kávét, tisztító és tisztálkodási szereket, ..., bármi olyat, ami nem romlandó. „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,..." ( 2 Korinthus 9:7). A szeretetdobozokhoz pénzbeli adománnyal is hozzá lehet járulni. Köszönjük az adományaikat!


Kérni szeretnénk a Testvéreket, hogy ha elmaradásuk van, a fenntartói járulékban (7 500 Ft/fő), azt ne vigyék át a jövő évre, hanem rendezzék még ebben az évben. Ezt megtehetik személyes befizetéssel a parókián istentiszteletek előtt vagy után, vagy banki átutalással az alábbi bankszámlaszámra: 63300130-15301462. Köszönjük ezt is.


Magam, Családom, valamint a Presbitérium nevében is kívánok áldásokbal gazdag Adventet és a megszületett és feltámadott Úr Jézus jelenlétét Karácsony ünnepére.


Testvéri szeretettel és üdvözlettel:


Dad, 2021. 11. 25.


 


Szilágyi Hajnalka                                Rokosz Zsigmond                   Deák Bálint Pál


helyettes lelkipásztor                         főgondnok                              gondnok