Dadi Református Egyházközség Honlapja

Köszöntő

2020-08-05 /

Kedves Testvérek!


Az alábbi linken megtekinthetik a trianoni megemlékezés videóját.


https://youtu.be/wNAx7NtaKQ4


 


Köszöntő


Erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében." (Efézus 6,10)


Ebben a megváltozott helyzetben annyi mindent erősítünk: hálózatot, határokat, immunrendszert... Ez nem baj, sőt szükséges is. DE ne feledkezzünk meg az apostol bátorításáról: „Erősödjetek meg az Úrban"!


Egy történet szerint egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta:
- Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. A düh, irigység, féltékenység, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego. Másikuk a Jó. Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
- És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva válaszolt:
- Az, amelyiket eteted.


Tápláljuk a lelkünket, erősödjünk meg az Úrban!


Erősödjetek meg az Isten igéjének tanulmányozásában, az imádságban, az Ő jelenlétében, hogy az Isten Lelke, és annak áldása „túlcsorduljon" rajtatok. Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak, lányainak a megjelenését (Róma 8,19), akik kétségbeesés, riogatás, kapkodás, szitkozódás helyett tudnak bátorítani, erősíteni, békét teremteni, szolgálni, akik tudják, hol van az a Forrás, Akiből meríthetünk, amikor a mi erőnk, türelmünk, reménységünk... fogytán van.


Töltsük be Istentől kapott küldetésünket, legyünk apostolokká, küldöttekké családunk, a közvetlen környezetünk számára. Ne csak fogyasztói, hanem továbbadói is legyünk Isten üzenetének! Legyen az otthonunk templommá, ahol összegyűjtjük a ránk bízottakat, elővesszük Isten Igéjét, és együtt borulunk le Előtte imádságban.


Tanuljunk meg befelé és felfelé figyelni, Igét olvasni, imádkozni, beszélgetni, hogy elmondhassuk: „Bizony javamra vált a nagy keserűség." (Ézsaiás 38,17)


Kovács Tamás és Kovácsné Gombos Tímea lelkipásztorok