Dél-balatoni Református Régió

Gyermekpüspököt választottak Balatonkilitin

2013-12-10 15:36:26 / Iván Géza

Sokan úgy hiszik, hogy a Miklós-napi „mikulásozás" valami új keletű, modern dolog, de már majd' 500 évvel ezelőtt - különösen itt, Dunántúlon -, a falvakban is sor került a Miklós-napi alakoskodásra.

 


Beöltözött emberek járták a falut krampuszoktól kísérve, és ajándékokat osztottak. A rossz gyerekeket pedig - akikről tudták, hogy nem imádkoznak, vagy nem járnak templomba -, megbüntették: vesszőfonatos „virgáccsal" jól megsimogatták alfelüket...


Egy több mint kétszáz évvel ezelőtti tilalom a következőképp említi ezt a szokást. „Minekutána ősi időktől fogva tapasztaltatott, hogy némelyek a lakosok közül a Szent Miklós püspök napja előtt való estvéli vagy éjszakai időben különféle öltözetekben és álarcokban járnak házról házra, s a gyenge gyermekeket is helyes elmével ellenkező, ijesztő, csúfos figurákkal rettegtetik, keményen meghagyatik, hogy senki a lakosok közül úgy gyermekeinek mint alattvalóinak ezentúl meg ne bátorkodjék engedni Szent Miklós előtti este az ily színes öltözetekben való járást." (Dömötör Tekla: Magyar népszokások, részlet) „Némely tartományokban a Szülők a gyermekeknek Sz. Miklós éjtszakáján ajándékotskákat tésznek el, s azt mondják, hogy Sz. Miklós hozta." (Bod Péter, 1757)

Miklós napja az európai középkori alakoskodás egyik jelentős dátuma volt, ekkor választották az ún. „gyermekpüspököt" (Ludi episcopi puerorum). (Ez a szokás azután részben kontaminálódott a bolondünneppel és a szamárünneppel s különböző jeles napokon jelentkezhetett: aprószentek napján, vízkeresztkor stb.). E szokásra a környező országokban is van adat, Prága is ismerte a XV. században a gyermekpüspök-választást (episcopum conducere in domus). A Miklós-napi alakoskodás a cseheknél egészen a XVIII. századig virágzott.

Idén ötödik éve, hogy gyermekpüspököt választanak a kiliti és a ságvári reformátusok. A református hittanosok évről-évre lelkesen adják le voksaikat arra a társukra, akit a legméltóbbnak tartanak arra, hogy Mikulás távozását követően - annak földi helytartójaként - képviselje a kedves, jó öreg apó ügyét.

 

Idén a legtöbb szavazatot egy fogyatékkal élő, Kiss Zsolt iregszemcsei fiatalember kapta; miután azonban megjelenni nem állt módjában, az utána következő legtöbb szavazatot egy ötödikes kislány, a kiliti illetőségű Gál Loretta kapta. Miután a Mikulás püspöki székébe ülhetett, azt követően büntetlenül elnáspángolhatta hittanos társait egy kiadós virgáccsal... A kiliti reformátusok Közösségi Háza 25 élettel teli, vidám gyermek (és hozzátartozói) énekétől volt hangos - Miklós püspök égi születésnapjának előestéjén...

A zenei aláfestésről idén is a siófoki művészeti iskola ifjú csellistái gondoskodtak, Lőrincz Éva művésztanár vezetésével.

 

Bozsoki-Sólyom János
lelkipásztor


Galéria

" ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod"  előttem az utódom  ha rövid a virgácsod, toldd meg egy lépéssel! itt állunk, másként nem tehetünk.JPG kicsit virgács!.JPG új seprű jól seper.jpg