Enyingi Református Egyházközség

 

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Oltalmam és váram Istenem, akiben bízom

Iván Géza / 2021-04-11 10:05:19

 

Az alábbiakban gyülekezetünk korábbi lelkésze és iskolánk alapító-igazgatója, Hajdú Zoltán Árpád búcsuztatásakor elhangzott prédikációt olvashatja.

 

Alapige (textus): 91. zsoltár 1-2 verse (itt találja a tejes zsoltárt)


"Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: oltalmam és váram Istenem, akiben bízom."


 

Kedves Gyászoló Családtagok, Rokonok, Barátok, Végtisztességet tévő szent gyülekezet tagjai!

 

Hajdú Zoltán Árpád, vagy ahogy legtöbben hívtuk, Zoli bácsi hamvai felett a 91. zsoltár első két versével kíván bennünket vigasztalni Krisztus a Szentlellke által.

 

Zoltán nemcsak hitte, hanem református lelkészként következetesen gyakorolta is azt a keresztyén teológiai alaptételt, hogy az egyházi szertartás szerinti temetés nem az elhunyt felmagasztalása, hanem a feltámadás örömhírének a meghirdetése a gyászoló családtagok és a végtisztességet tevő gyülekezet számára.

 

tovább

Húsvét hétfői igemagyarázat

Iván Géza / 2021-04-05 10:22:20

Az emmausi tanítványok
(Lukács evangéliuma 24,13-35)

 

Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvanfutamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.

Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk:

- Miről beszélgettek egymással útközben?

Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki:

- Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban?

- Mi történt? - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki:

- Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt; és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét; eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták.

Akkor ő így szólt hozzájuk:

- Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?

És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték:

- Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!

Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.

Ekkor így szóltak egymáshoz:

- Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?

Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.

 

 

tovább

Áldott húsvétot kívánunk!

Iván Géza / 2021-04-04 11:03:34

 

Az enyingi református presbitérium és a Tinódi munkatársi közössége nevében Istentől megáldott húsvétot kívánunk gyülekezetünk tagjainak, testvéreinknek és barátainknak!tovább

Nagypénteki igemagyarázat

Iván Géza / 2021-04-02 15:01:11

 

tovább

Zoli bácsi hazatért

Iván Géza / 2021-03-29 16:39:14 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Hajdú Zoltán református lelkész, a Tinódi alapítója és korábbi igazgatója, 2021. március 28-án, vasárnap, életének 78. évében elhunyt.


tovább

Virágvasárnap

Iván Géza / 2021-03-28 14:07:11

 

 

tovább

Őszintén egymással és Istennel

Iván Géza / 2021-03-28 10:20:11

Igemagyarázat böjt 5. vasárnapján a templomunkból.

 

Alapige: Jakab levele 5,12-15

 

tovább

Ne ítéljetek!

Iván Géza / 2021-03-14 11:29:23

Igemagyarázat böjt 4. vasárnapján
(2021. március 14.)

Koronavírus megbetegedés miatt nem készült felvétel.

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!"
(Máté evangéliuma 7. rszének 1. verse)


Vicces kisfilmek köröznek ezzel a címmel: „Ne ítélj elhamarkodottan!”. Láthatunk például egy féltékeny embert, de kiderül, hogy a felesége nem azért ölelt meg valakit, mert megcsalja, hanem mert éppen nyert egy autót. Ma, amikor az időt úgy képzeljük el, mint egy mérőszalagot, amikor minden egyenértékűvé vált, akkor az is egy közkeletű üzenet, hogy bármiből lehet jó is és rossz is. Éppen ezért ma nehéz jól értelmeznünk ezt az igét...

Folytatáshoz kattints ide:

tovább

Intés türelemre

Iván Géza / 2021-03-07 12:28:27

Alapige: Jakab 5, 7-11 (Jakab levele 5. részének 7-től 11. verséig tartó igeszakasz):

 

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.

 

Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.

 

Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek.

 

tovább