Galamboki Református Missziói Egyházközség Honlapja

Kedves Honlaplátogató!

2021-01-25 /

„Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” (2Timótheus 1,7)


Krisztusban Szeretett Testvérem!


A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:


Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti bibliaórát, és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.


Ezen intézkedések értelmében az istentiszteletet gyülekezeteink internetes lehetőségén, elérhetőségén 10 órakor tartjuk meg. (A Nagykanizsai Református Egyházközség facebook oldalán, https://www.facebook.com/reformatuskanizsa, valamint a „reformatuskanizsa video” youtube csatornán)


Kérjük a testvéreket, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat, imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.


Csatlakozva az Magyarországi Református Egyház Zsinatának körleveléhez bátorítok mindenkit arra, hogy az egyházfenntartói járulék fizetésével és lehetőségeihez mérten további adományokkal támogassa gyülekezetünket! A presbitérium határozata alapján az éves egyházfenntartói járulék összege 7.500 Ft, melyet jelen helyzetben átutalással a gyülekezet számlaszámára M7 Takarékszövetkezet, 75000222-10070389 lehet befizetni.


Várjuk és köszönjük nagylelkű támogatásaikat!


Isten legyen megtartó és őriző pásztorunk!


Galambok, 2020. november havában.


Tisztelettel: Hella Ferenc lelkipásztor