A Kerkamenti Református Társegyházközség Honlapja

ÖKUMENIKUS IMAHÉT KERKAFALVÁN

2023-12-05 /

Négy keresztény felekezet, a katolikus, a református, az evangélikus, valamint a baptista egyház lelkipásztorai szóltak a hívekhez vasárnap a település református templomában. Az ökumenikus istentisztelet az idei egyetemes imahét zárórendezvénye volt.


A helyi gyülekezet református lelkipásztora, Szakál Zoltán mellett a katolikus egyház részéről Lendvai Zoltán lenti, Pete Polgár Máté rédicsi és Molnár Árpád csesztregi plébános, az evangélikus felekezet képviseletében Zsugyel Kornél Zalaegerszegről, míg a baptista egyháztól Peszleg Zsolt vett részt az imaalkalmon. Idén az ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét az Amerikai Egyesület Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, a bibliai mottót Ézsaiás könyvéből választották: " Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra!"


A kerkafalvi istentiszteleten dr. Paczolay Ilona nyugalmazott orvos saját, az ökumenikus imahét alkalmára írt versét szavalta el, majd Peszleg Zsolt hirdetett igét. Megfogalmazta, hogy nincs ember, aki megfelelne Isten igazságos mércéjének, de szűkölködünk a dicsősége nélkül. Az imahét zárásakor helyén való meglátni hibáinkat, bűneinket.


Szakál Zoltán elmondta, hogy a közös imádság alkalmával nagyszerű dolog, hogy mint testvér a testvérnek tudnak egymásnak kezet nyújtani, és így tekintenek egymásra a különböző felekezetek tagjaival. Megköszönte a különböző felekezetek híveinek a részvételt, és hogy esendőségeink és hibáink ellenére együtt közeledünk ilyenkor Istenhez, aki szeretettel fogadja híveit és kész megbocsátani a bűneinket.


Az istentiszteletet követően a megjelenteket szeretetvendégség várta a falu kultúrházában.


Forrás: Zalai Hírlap 2023. 01. 25.