A Kerkamenti Református Társegyházközség Honlapja

REFORMÁTUS HÍRMONDÓ

2021-06-20 /

Ünnepi evangélium:„Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét.(1Péter 4,1-2)


Testi és lelki értelemben is szenvedünk, e végeláthatatlanul hosszúra nyúló járványidőszaktól! Nem kétséges, hogy mindenkinek elege van és vágyik a felszabadulásra. Ugyanakkor az sem kétséges, hogy ha csak a szenvedéseinkkel foglalkozunk, azzal, hogy mi minden rossz így, attól semmit nem javul a helyzetünk, sőt nehezebb elviselni.


Tekinthetünk úgy is e nehéz helyzetre, mint a böjt időszakára. Igaz ez túl kemény, túl hosszú és főként túl nagy áldozatot kívánó böjt, ráadásul egyáltalán nem önként választottuk, de minden böjt véget ér egyszer és ahogy minden más böjt, úgy ez az időszak is távolabb vihet a bűntől, közelebb vihet Istenhez, megerősítheti hitünket, ha így tekintünk rá.


Ebben segít, ha Krisztus szenvedéseire nézünk, aki szintén hosszas böjt után sokat szenvedett rendkívüli fájdalmakkal testében és lelkében a Golgota keresztjén. Végül az emberileg teljes kudarcnak, tragédiának tűnő kilátástalan helyzetből támadt új életre, sőt feltámadása által megszerezte a bűnből való szabadulásunk útját, az örök élet lehetőségét. Bízzunk benne, most, sem fog magunkra hagyni. Kérjük az Ő erejét, szeretetét, hogy kilátástalan helyzetből támadt új életre, sőt feltámadása által megszerezte a bűnből való szabadulásunk útját, az örök élet lehetőségét. Bízzunk benne, most, sem fog magunkra hagyni. Kérjük az Ő erejét, szeretetét, hogy eviselhessük e mostani járványidőszak nehézségeit és másoknak is ebben lehessünk segítségére, a mielőbbi viszontlátás reményében. Ámen.

 


Hirdetések:


- Egyházunk zsinati elnökségének határozata értelmében, húsvétkor sem tarthatunk istentiszteletet. Továbbá az ünnep után is csak akkor, ha a tilalmak feloldásra kerülnek.


- A ünnepi istentiszteletet közvetít a Duna Tv április 2-án nagypénteken a Debreceni Ref. Nagytemplomból, igét hirdet Dr. Fekete Károly püspök.


-Április 5-én húsvét hétfőn 10 órától a Kossuth Rádió közvetít református istentiszteletet Pápáról, igét hirdet ifj. Márkus Mihály esperes.


-Egy újabb évre sikerült elnyerni a közfoglalkoztatás lehetőségét gyülekezetünkben, amit ebben az évben Dósa Judit lát el.


- A  Hajnalcsillag hittantábor, július 5-9-re tervezett, programjaira sikerült elnyernünk négyszázezer forint támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, adja Isten, hogy idén célt érjen e tervünk.


-A kerkafalvi templomra benyújtott 15 millió forintos pályázatunk sajnos nem nyert, harmincszoros volt a túljelentkezés.


- Istennek hála idén még nem volt temetési szolgálat gyülekezetünkben, a legutóbbi hírmondóból sajnos kimaradt, így most emlékezünk meg Tóth Józsefné sz. Tóth Hermina testvérünkről, akit Alsószenterzsébeten temettünk 2020. április 06.A gyászoló család megértését megköszönve Isten áldását és vigasztalását kívánjuk életükre.


- Hálásan köszönjük mindazoknak akik az elmúlt év nehézségeiben is segítették gyülekezetünket és részt vállaltak szolgálatunkban befizetve az egyházfenntartói járulékot és sokan adományt is adtak. A sok temetés ellenére, Istennek hála 2020-ban is emelkedhetett egyházfenntartó gyülekezeti tagjaink száma 162 főre.Egyúttal tájékoztatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy a korábbi támogatásokhoz fűződő vállalásaink teljesítése, az építőipari és általános drágulások miatt a legközelebbi presbiteri gyűlésünktől várhatóan emelkedni fog az egyházfenntartói drágulások miatt a legközelebbi presbiteri gyűlésünktől várhatóan emelkedni fog az egyházfenntartói járulék. Addig még mindenkitől a régi díjat 6000 Ft/fő/év örömmel fogadjuk. Ezt jelenleg az alábbi számlaszámra történő utalással tudják megtenni, a közleményben kérem tüntessék fel, hogy X Y egyházfenntartói járuléka, több személy esetén minden név feltüntetése szükséges.

Szakál Zoltán (református lelkipásztor)

 


 


 

Csatolt dokumentumok
REFORMÁTUS HÍRMONDÓ ( 233.8 KB )