Mezőföldi Református Egyházmegye

Keresztyén kávéház Kálozon

2022-08-20 /

     A Mezőföldi Református Egyházmegyében idén Soponya, Sáregres és Csákbeény után immár 4. alkalommal vehettünk részt a november 7-én tartott keresztyén kávéházon. A legutóbbi alkalom helyéül szolgáló település Káloz volt.     Gyülekezetünk fiataljai egy autóval érkeztek az alkalomra. Jó érzés volt tapasztalni, hogy milyen sok fiatal gyűlik össze hónapról hónapra. Most több, mint 70 fő volt jelen. A kapuban várt minket a kálozi lelkipásztor, a bejáratnál pedig a fiatalok különböző színű igés cédulákat osztottak. Az alkalom 16 órakor kezdődött, és a kártyák szerint 4 csoportba osztottak be minket. Elvonultunk csoportonként 1-1 terembe, ahol a csoportbeszélgetések voltak. Játékkal egybekötve beszélgettünk és ismerkedtünk egymással. A csoportbeszélgetés után a kálozi lelkipásztor felkérte Imre Bálint esperes urat, hogy köszöntse a fiatalokat.


     A következő fél órában Nemes Gyula nagytiszteletű úr prédikációját kísérhettük nagy figyelemmel. A Bibliából kiválasztott igeszakasz a LUKÁCS EVANGÉLIUMA 5, 1-10. volt.


Kiemelnék egy részt, ami így szól:


Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!"


     Az Ige magyarázata egy nagyon egyszerű kérdés volt, ami a mai világra nagyon is jellemző:


     Kire akarunk hasonlítani? Ki a példaképünk?


     A projektoros vetítés során a mai korban élő híres emberek lettek kivetítve, ami nagyon is jól szemléltette azt, hogy az emberek milyen példaképeket választanak maguknak. Sok ember nagyon rosszul választ. Ezért fontos az, hogy az ember megtalálja a helyét a családban, a gyülekezetben, a világban. Valamint a legfontosabb, hogy példaképünk JÉZUS KRISZTUS legyen!     Nagyon szép volt a kántor által vezetett kórus éneklése, amibe mi is be tudtunk kapcsolódni, mert a kivetítőn követni tudtuk a dalok szövegét. A szeretetvendégség során jó meleg teával és fimon szendvicsekkel, szőlővel kedveskedtek a fiataloknak. Utána a már meglévő csoportok szerint egy társasjátékban vehettünk részt, ami nem volt mentes bibliai kérdésektől sem.


     Lezárásként egy Ige:


    Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják."


     Máté 7, 13-15.


 


     Imádkozni kell azért, hogy minél több fiatal ismerje meg ISTEN szeretetét, és hívogatni kell őket alkalmainkra. A következő kávéház december 12-én délután 2 órakor Csőszön lesz, ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket.


 


Kondor Norbert


a sáregresi ifjúsági csoport tagja