Mezőföldi Református Egyházmegye

Kórházlelkészi szolgálat a Mezőföldi Református Egyházmegyében

2014-05-07 06:47:05 / Polgár Tibor


„Bizony javamra vált a nagy keserűség …”

Ézsaiás 38:17

 

Az Istennel való közösségben elszenvedett betegség olyan tudásra juttatja el az embert, amit senki más nem tud neki megtanítani. A beteg ember melletti lelkészi szolgálat lényege, hogy segítse a beteg embert Isten közelében maradni.

A Fejér Megyei Szent György Kórházban végzett lelkészi munka elsősorban a kórházba kerülő gyülekezeti tagjainkat szolgálja.

 

Lehetőség van a kórházban fekvők számára

- lelkészi látogatásra

- rendszeres lelkigondozásra

- úrvacsoravételre

- áhítaton való részvételre

- családtagok lelkigondozására és

- a pszichiátriai kórházi terápiáról otthonukba hazatérők számára mentálhigiénés, lelkészi segítő beszélgetéseken való rendszeres részvételre.

 

Odafigyelve hordozzuk egymás terhét azáltal is, hogy a kórházlelkészi szolgálatot végző lelkész számára jelezzük, ha a gyülekezetünkből egy testvérünk kórházba került!

 

 

Egyházmegyénk kórházlelkésze Habléné Nagy Viktória, elérhető email-ben: nagyviki7@gmail.com vagy telefonon: +36/30/822-65-96

 

Áhítat minden kedden délután fél 3-tól a kórház kápolnájában, melyre mindenkit szeretettel várunk!