Mezőföldi Református Egyházmegye

Beszámoló a soponyai gyülekezet Családi napjáról

2019-05-31 09:12:43 / Imre Enikő

Családi nap Soponyán


Második alkalommal rendeztünk családi napot 2019. május 26-án a soponyai templomban és templomkertben. Minden korosztály találhatott érdekes programot.

 

A délelőttöt istentisztelettel kezdtük, amelyen a soponyai és a kislángi gyülekezeti tagok is résztvettek. Isten Igéjét Fazekas Zsuzsanna révkomáromi lelkipásztor hirdette. Ez az alkalom tanévzáró istentisztelet volt, amelyen a gyermekek az óvodásoktól a konfirmandusokig aktívan közreműködtek. Az igehirdetésben nagytiszteletű asszony személyes, meleg hangvétellel beszélt, gyermek- és családközpontú gondolatai megérintették a kicsiket és a nagyokat is. A gyermek-istentisztelet csapata Kissné Király Éva vezetésével egy jelenetet mutatott be Péter és Jézus életéről a nagycsütörtöki eseményekre fókuszálva, nagypéntek és húsvét üzenetét hangsúlyozva. Az istentiszteletet meghittebbé tette Kovács Tamara (Kisláng) éneke és Balogh Orsolya (Mátyásdomb) szavalata.

 

Az istentisztelet után a felnőttek és a gyermekek korosztályát külön választottuk. A gyermekek a templomkertben különféle kézműves foglalkozásokon vettek részt. Ezalatt a templomban az idősebbeknek főtiszteletű Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartott előadást. Előadásában a felvidéki magyar reformátusság 20. századi életét mutatta be egészen napjainkig. Beszélt a hit fontosságáról, a magyar közösségek gondjairól és örömeiről, a jövőbe vetett Krisztusra néző keresztyén reménységről. Sokak szemébe könnyeket csalt személyes bizonyságtétele.

 

A déli órákban közösen fogyasztottuk el az ebédet. Ebéd után a Soponyán működő énekcsoportok, zenekarok muzsikája töltötte be a templomkertet. Először Szecsődi Rita vezetésével a Délibáb Népdalkör, majd Tóth Petra irányításával az Őszi Napsugár Nyugdíjasklub zenéjét élveztük. Végül a könnyűzenei együttes, a Tábortűz Singers muzsikája teremtett önfeledt, vidám hangulatot. Ezalatt a gyülekezet asszonyai kínáltákfinom süteményekkel a jelenlévőket.

 

Az Úristen gondviselésének köszönhetően szép, meleg koranyári időjárás kedvezett a programoknak. Köszönet a rengeteg segítőnek, akik nélkül ez az élménydús, gazdag nap nem jöhetett volna létre. SoliDeo Gloria!

 

Kovács Csiba Krisztina

lelkipásztor

 


Képek megtekinthetők a tovább mögött.