Mezőföldi Református Egyházmegye

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI KÖSZÖNTŐ

2019-05-31 09:29:34 / Imre Enikő

"Mert az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy te, téged választott ki az Úr, hogy az Ő tulajdon népe légy mindazon népek közül, amelyek a föld színén vannak."      5Móz. 14,2(A képen a dégi református templom belseje látható.)

 

A Mezőföldi Református Egyházmegye lelkipásztorainak, gondnokainak, presbitereinek, gyülekezeteinkben élő testvéreinknek és minden olvasónak Krisztus szabadító és megtartó kegyelmében gazdag Mennybemenetel ünnepet kívánunk.

 

Az egyházmegye elnöksége:


Imre Bálint                                          Kovács János

esperes                                     egyházmegyei gondnok

sk.                                                        sk.


Nemes Gyula                                        Kótai János

lelkészi főjegyző                                      világi főjegyző

sk.                                                      sk.