Mezőföldi Református Egyházmegye

EGYség a KÉTségben - Házaspári csendes nap Székesfehérváron a Széchenyi úti gyülekezetben 02.15.

2020-02-06 10:15:13 / Imre Enikő

Részletek a tovább mögött.

EGYség A KÉTségben


HÁZASPÁRI CSENDES NAP


2020. FEBRUÁR 15. 10:00-16:00


„lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy."
Márk 10:8
__________________________________________________________

Délelőtti alkalom:
Egység a különbözőségeink ellenére
Rengeteg konfliktus ered abból, hogy különböző háttérrel érkezünk a házasságba. 
Többnyire úgy érkezünk/tünk a házasságba, hogy
- férfiként és nőként különbözünk,
- különböző szokásaink vannak,
- más a viselkedéskultúránk,
- mások a kommunikációs sémáink,
- különböző elvárásaink vannak.


Mindezekhez jön a környezetünk sokszor nehezítő körülményként. Mégis azt szeretnénk megláttatni, hogy Isten mindezek ellenére egységre szánt és teremtett bennünket. Isten lényegéhez tartozik az egység, és legjobban ezt egy egymással egységben élő házaspár képes visszatükrözni.

Nem véletlenül mondja az Írás, hangsúlyosan több mint 5 különböző helyen: „lesznek ketten egy testté" Márk így folytatja: „úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy." Mk 10.8
Erről a titokról és egyben örömhírről hallhatunk.

Délutáni alkalom:
Egység a nehézségeink ellenére
Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Dán 2.43
Szinte kivétel nélkül mindegyik házasságban vannak nehézségek. Számos olyan párkapcsolat van, amelyben - valamilyen érdekből - valóban csak keverednek a felek, de igazából nem egyesülnek. Lehetünk nehéz élethelyzetben, feszültségben, betegségben, válásban vagy csak egyszerűen nehéz természettel „megáldva". A jó hír az, hogy Isten Igéje ezekre az élethelyzetekre is kínál megoldást. Egy Bibliai történeten keresztül megnézünk egy nehéz élethelyzetet, házasságot és szeretnénk vigasztalást, reménységet és bátorítást meríteni az Igéből!
„hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját." Róm 15.6

Az előadókról:
Gödör István presbiter, mérnök, közgazdász.

Gödörné Csontos Zita óvodapedagógus, főállású anya.
A Bibliai Házassággondozó Szolgálat (BHSZ www.bhsz.hu ) munkatársai.

A BHSZ családos táborainak szervezői, házaskörvezetők.

5 gyermekükkel Agárdon élnek

2015 óta a Gárdonyi Református Gyülekezet tagjai.