Mezőföldi Református Egyházmegye

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZT LETETTÉK AZ ÚJ OLAJFA REFORMÁTUS ÓVODA ALAPKÖVÉT

2020-06-30 13:11:19 / Imre Enikő

 

A Magyar Református Egyház Országos Óvoda Programja keretében hatvanhat intézmény épül, illetve újul meg a 2021-2022-es nevelési évre. A programban megépül az új Olajfa Református Óvoda is, melynek alapkövét szombaton tették le. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény mintegy 680 négyzetméteren, 100 gyerek számára biztosít majd óvodai férőhelyet.

 

Részletek a tovább mögött.

A munkálatok várhatóan a nyár folyamán elindulnak és jövő szeptemberben már az új óvoda épülete várja az óvodásokat.


Az ünnepségen Mocsáriné Brunner Boglárka, óvodavezető köszöntötte a megjelenteket. Steinbach József, püspök ünnepi gondolataiban kiemelte: Isten áldásának forrása az istenfélelem. De ezt a félelmet sokan nem jól értik; az istenfélelem nem azt jelenti, hogy félünk az Istentől, hanem elismerjük őt egyetlen úrnak, rá hagyatkozunk, megtartó kegyelmében bízunk, vezetését követjük.

 

 

Isten áldásában részesül az ember, aki engedelmes, Isten útjain jár. Isten áldásának csodálatos következményei vannak. A Székesfehérvári Olajfa Református Óvoda alapkőletételénél ezt szeretném hangsúlyozni. Isten áldásának következménye a boldog, rendezett élet. Ez a szolgálat lényege, amit eddig is végzett ez az óvoda; úgy neveljük gyermekeinket, hogy megismerjék ezt az istenfélelmet,

részesüljenek az ebből fakadó boldog és teljes életből, ezáltal Isten országát építsék ebben a világban, áldássá váljanak a társadalom számára, a közéletben, a munkahelyükön, ott ahová az Isten majdan állítja őket.

 


Nincs ennél fontosabb feladat, szolgálat."


 

A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke köszönetet mondott Magyarország Kormányának a támogatásért, valamint megköszönte az egyházmegye, az egyházközség és Székesfehérvár Önkormányzatának segítségét, majd áldásban részesítette a jelenlévőket.

 

 

„Mélységes hálával állok itt, mert indíthatunk egy építkezést, amely minden bizonnyal az Úristen egyházának építését is szolgálja." hangsúlyozta Dr. Huszár Pál főgondnok, a Magyar Református Egyház Zsinatának világi elnöke, aki hozzátette: „még mindig találkozunk időnként azzal a hamis állásponttal, mely szerint „majd ha felnő, eldönti." Aki anélkül nő fel, hogy kapott volna hitben nevelést, az sajnos már eldöntötte.

 


A hit Isten ajándéka, de a hozzávezető út megrövidíthető, többek között ilyen intézményeken keresztül is, mint egy egyházi óvoda."


 

„Az óvodák építése által édesanyáknak, édesapáknak, családoknak segíthetünk. 2010 óta 16 ezernél is több óvodai férőhely épült, abbe a programba csatlakozott be - hála Istennek - a református és a katolikus egyház is." - mondta ünnepi beszédében Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

 

 

„Ha egy közösség intézmény alapításába, létesítésbe bővítésébe kezd, akkor olyan vállalkozásba fog, amely új értéket teremt.


Egy olyan közösség tud értéket teremteni, amelynek szilárd alapjai vannak. A székesfehérvári reformátusok ilyen közösséget alkotnak, köszönet illeti mindazokat, akik ezt a közösséget építik, segítik,

ezáltal az eljövendő nemzedék oktatásában, nevelésében aktív szerepet vállalnak." - fogalmazott köszöntőjében Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere.

 

Az új

Olajfa Református Óvoda épületének alapkőletétele

 

Az ünnepélyes eseményen a résztvevők közösen letették az új intézmény alapkövét.

 

A beszédeket követően az óvoda vezetője, Mocsáriné Brunner Boglárka és az intézmény munkatársai énekszóval, saját szerzeményükkel örvendeztették meg az egybegyűlteket, és kérték Isten áldását az óvodára, a családokra, a gyerekekre.

 

A jelenlegi földszintes, lapos tetős, középfolyosós rendszerű épület mind térstruktúrájában, mind épületszerkezeti megoldásait tekintve elavult, felújítása nem gazdaságos. A leendő óvoda homlokzatának arculatát a gyermekek világa ihlette: kedvenc kézműves foglalatosságuk, ide-oda hajtogatott, ollóval kivágott, színes papírcetlijeinek világát idézi. Az épület minden családot érintő tere a földszintre került, míg a dolgozók által használt helyiségeket helyezték el a tervezők a tetőtérbe.

 

A régi épületet - miután megépült az új - el fogják bontani.

 

Az új épület súlypontjában található egy sokfunkciós, két felé is megnyitott központi tér, mely átlátást és kapcsolatot teremt az utca és a belső kert között, valamint az óvoda origójában egy felülvilágítóval kiemelt olajfát találunk, mely Isten jelenlétét szimbolizálja.

 

 

Tömbösítve, egy helyre kerültek a foglalkoztatók, a szorosan hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló egységekkel, melyek közvetlen kertkapcsolattal is rendelkeznek. A két szárny között, nagyvonalú megnyitásként zsibongó tér található, amely az épület szíve. Az épületen átvágó ösvény a kertbe vezet minket, ahol a játszóterek, eszközök mind-mind Jézus egyik példázatát jelenítik meg.

 

 

A beruházás eredményeképpen a jelenlegi 88-ról 100-ra fog növekedni a férőhelyek száma. Az óvoda tömegközlekedéssel jól megközelíthető, ugyanakkor az autóval érkezők számára is lehetőség van a környéken parkolni. Az óvoda kiemelt figyelmet fordít a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelésére: a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az intézmény ellátja azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik a többi gyermekkel integráltan együtt nevelhetők.

 

Az óvoda építését teljes mértékben a Magyar Állam finanszírozza, összesen mintegy 393 millió forinttal, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. valamint a Magyarországi Református Egyház közreműködésével.