Mezőföldi Református Egyházmegye

"Ti én Örömöm és én Koronám!" - egy vasárnap, nyolc keresztelő, kilenc konfirmáció Magyaralmáson

2020-09-04 18:29:30 / Imre Enikő

 

Augusztus van. Azt szokták mondani, ez az időszak uborkaszezon nem csak a világban, de a gyülekezeti életben is. Nincs hír, mindenki nyaral. Még a gyülekezeti alkalmak nagy részét is nyári szünetre küldjük, hisz egyházunk tagjainak zöme nehezen bírja már a nagy meleget, a fiatalabbak pedig nyaralni vannak. Talán a gyerekhét az, ami még egy nagyobb gyülekezeti megmozdulás. Vagyis, itt nálunk Magyaralmáson apraja-nagyja talál magának feladatot, amikor a falu gyermekei betöltik a templomot, az udvart, a gyülekezeti termet. Augusztusban a lelkész is kiveszi éves szabadságát, igaz csak pár napot. Kell is a feltöltődés, hisz az egyházi év idén különösen nehéz volt: a karanténban újfajta misszióra kellett ráhangolódni.

 

Igen, ilyenek az augusztusok. De nem mindig. 2020 augusztusa számunkra csodákat hozott! Kezdődött azzal, hogy tavasszal, nyár elején sorra jelentkeztek keresztelőt bejelenteni a családok. Kezdtek betelni az augusztusi vasárnapok, sőt akadt már szombatra is jelentkező. Gyülekezetünkben ritkán van esküvő, de az idei uborkaszenzonra abból is jutott kettő. A legnagyobb meglepetés azonban az volt, amikor a lelkipásztorunk kijelölte a konfirmáció időpontját: augusztus 16. A karantén után ez az időpont látszott a legalkalmasabbnak, hogy ifjaink vallást tegyenek hitükről. Egyúttal újkenyér ünnepi úrvacsorát is hirdetett a lelkészünk. Mindezek persze már önmagukban is sok szép lelki élményt, ünnepi megszentelődést és ünneplést ígértek, hisz az Úr dicsőítésének kiemelt ünnepei ezek! Minden keresztelő egy evangélizáció, minden esküvő áldáskívánás és az Úr előtti fogadalomtétel, a konfirmáció pedig vallástételünk a bennünk élő drága hit alapján. És együtt részesülhetünk az úri szent vacsorában gyülekezetünk tagjaival! Már előre örültünk az áldott alkalmaknak: a családok örömének a kis újszülöttek miatt, hogy osztozhattunk a házasulandók örömében, és saját konfirmáló fiunk miatt külön öröm ujjongott bennünk, hogy a mi családunk is részese lesz az áldott alkalomnak. Készültek a kis hímzett keszkenők, gyakoroltuk az ünnepi verseket, és énekkel is készültünk, hogy igazán ünnepiek legyenek az alkalmak.

 

Ekkor azonban Isten Lelke nagyobb áldást akart nekünk adni! Azok a családok, akiknek gyermekei konfirmációra készültek, már a mi időnkben döntöttek úgy, hogy gyermekeiket beíratják ovi majd iskolai hittanra, küldik-hozzák gyermekeiket vasárnapi gyermekistentiszteletre, engedik gyermektáborainkba. Többen jártak ugyan templomba, de nem kötelezték el még magukat gyülekezetünkhöz. Ezek a családok most úgy döntöttek, odaállnak az Úr asztala elé, és többi gyermeküket is odaadják az Úrnak, áldást kérnek gyermekeikre! Így alakult, hogy augusztus 16-án négy család vette körül az Úr szent asztalát, együtt mondták, hogy akarjuk, ígérjük. Milyen megható volt hallani apák és anyák, fiak és lányok hangját, ahogy fogadalmat tesznek! Úgy nevelik és neveltetik őket, hogy majd önként vallást tegyenek a gyermekek. 8 gyermek kapott így életet meghatározó igei áldást. És jött a konfirmáció, ahol 9 ifjú vette körül a szent asztalt, és ehették életük első megtöretett kenyerét, és ihatták az Úr vérét jelképező bort. Majd követtük őket mi, a gyülekezet az asztalhoz, hogy velük közösséget vállalva mi is térdet hajtsunk a mindenek felett uralkodó Jézus Krisztus előtt. Ugyanazt a kenyeret ehettük, ugyanazt a bor ihattuk. Teljes volt a mi ünneplésünk!

 

 

Még soha nem volt ilyen az augusztusunk! Ha ezekre a gyermekekre és szüleikre gondolok, így kiált fel a lelkem: Én örömöm és én koronám! -ahogy Pál hívta a filippibelieket. Uram, csordultig van a lelkem hálával irántad! De jó átélni, hogy nem csak sírva vetünk, mert néha sírva megy csak, hanem vigadva visszük kévéinket! De jó átélni, hogy lelkészi elődeinkkel együtt vethetjük az Igét, és Te adod a növekedést! Adsz sok jó lelki esőt, hogy a kicsiny kis magok jó talajba kerülve életet hozzanak! Itt jársz közöttünk, hogy Magyaralmáson is találj magadnak gyermekeket, megváltottakat! És mi boldogan követünk ebben a munkában Téged! Azt kívánom, minden augusztus legyen ilyen áldott uborkaszezon!

 

Magyaralmási új kis gyülekezeti tagjaink, kiket kereszteltünk, fiatalok, akiket eskettünk, ti, konfirmandusok, akik vallást tettetek Krisztusról, és ti Családok, akik elhoztátok gyermekeiteket az Úr házába, ti vagytok a mi örömünk és koronánk!

 

Soli Deo Gloria!

PSZE

Fotók: Makk Attila és Polgár Hanna Zsófia

 

Galéria

117771639_1734271680055293_6277298784805843759_n.jpg 117727419_605182300166833_3612370898901968493_n.jpg 117795260_356607165748591_7848624277507648814_n.jpg