Mezőföldi Református Egyházmegye

Steinbach József köszöntése 30 éves szolgálata alkalmából - Püspök úr 30 éve szolgál a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Egyházközségekben

2020-09-04 18:42:11 / Imre Enikő

Augusztus 2-án az istentiszteletet követően a gyülekezet rövid köszöntéssel emlékezett meg arról, hogy tiszteletes urunk és tiszteletes asszony éppen 30 esztendeje, 1990. augusztus 1-én kezdték meg szolgálatukat a Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református gyülekezetekben.


 

Nehéz lenne pár szóban, mondatban összegezni azt a sok mindent, amit ez alatt az idő alatt tettek ezért a közösségért, amiért a gyülekezet hálát ad Istennek. Mégis elevenítsünk fel néhány fontos momentumot.

 

Tiszteletes Urunkat a lelkipásztori feladatai mellett olyan rangos, megtisztelő és egész embert kívánó szolgálatok elé állította az Úristen, mint a püspöki szolgálat 2009 óta, a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának (MEÖT) elnöki tisztsége 2011-től.  2009 óta rendszeresen írja a Reformátusok Lapja hasábjain az Ige mellett rovatot, óraadó a Pápai Református Teológiai Akadémián, számos publikáció szerzője. Mindezen feladatok mellett ellátta a lelkipásztori teendőket, lelki közösséget épített és a gyülekezet infrastruktúrális fejlődését is szívügyének tartja, így kis gyülekezeteink évről évre fejlődnek.

 

Tiszteletes Asszony pedig mindezekben hűséges társ, odaadó támasz és hátország, aki nélkül ezeket a szolgálatokat nem lehetett volna elvégezni. Klárika hosszú évek óta hűséggel tanítja gyermekeinket a hittan órákon, az új iskolai rendszernek köszönhetően már 8 osztályban, felkészíti évről évre a konfirmandusokat és meleg otthonos környezetet teremt a kis templomunkból.

 

Hosszasan lehetne még sorolni azt a sok jót, amit a gyülekezet Steinbach Tiszteletes Úrtól és Klárikától kapott az elmúlt 30 évben, de a legfontosabb túlmutat mindezen. Egy olyan érzés, amit Simon Péter a megdicsőülés hegyén így fogalmaz meg saját szavaival „Jó nekünk itt lennünk..." (Mk.9.5.)

 

Igen, jó nekünk itt lennünk, jó nekünk minden vasárnap összegyűlnünk és együtt imádkoznunk, jó nekünk részt venni a gyülekezeti alkalmakon, a gyülekezeti ebéden, a kirándulásokon, jó nekünk együtt örülni mások örömén és jó nekünk az is, hogy egymást erősíthetjük a nehéz helyzetekben. Jó nekünk itt lennünk, mert itt szeretetet, figyelmet, törődést, biztonságot, lelki táplálékot kapunk.

 

És ez az, amit a gyülekezet köszönhet Steinbach Tiszteletes Úrnak és Klárikának. Mert ez a szeretet, ez a törődés, figyelmesség és biztonság belőlük árad, azért ilyen ez a mi lelki otthonunk, mert Ők ilyenek. Jó nekünk itt lennünk, mert ilyen lelkészünk, lelkész családunk van, akik ezt a mi kis gyülekezetünket igazi lelki otthonná varázsolják számunkra hétről hétre.

 

A gyülekezet egész közössége hálásan köszöni ezt a sok jót és lelki többletet, és kívánjuk, hogy még hosszú éveken át szolgálhassanak itt jó kedvben és egészségben!

 

Isten áldását kívánva!

A Balatonalmádi Református Gyülekezet nevében

Kádár Gergő