Mezőföldi Református Egyházmegye

Istent szolgálva Szabadbattyánban

2020-09-24 09:24:30 / Imre Enikő

Istent szolgálva, közösen

 

Egy kis gyülekezet élete a nagyvárosi forgatag számára fel sem tűnik. Pedig megannyi szép és jó dolog történik egy falusi közösségben is.

 

2016-ban kezdtem meg szolgálatomat a szabadbattyáni református gyülekezetben. Helyettesként szolgáltam közel három esztendőn keresztül. Gondolataimban és cselekedeteimben minden esetben a gyülekezet érdekeit tartottam szem előtt, szüntelenül bízva Isten kegyelmében és kérve áldását a szolgálatomra! Urunk áldásaként élhettük meg, hogy a keleti országrészből való származásom ellenére viszonylag hamar testvéri közösség formálódhatott a presbitérium, a gyülekezeti tagok és közöttem. A szolgálatom kezdetén éppen lezárás alatt lévő pályázat, és a hálaadó istentisztelet közös szolgálatra hívott bennünket!

 

Összefogással az előttünk álló feladatokat elvégeztük. Tudva azt, hogy testvérek vagyunk Krisztusban, és bízva Isten megsegítő kegyelmében, együtt nekiálltunk a parókia lelkészlakás része felújításának! Legelőször a Petőfi utca felőli, ún. fő kerítést festettük le egy szombat délelőtt, mintegy 35 fős közösségben.

 

Imádságban Isten elé vittük a parókia felújítás további munkálatait is, majd 2018-ban lecserélhettük a régi tetőszerkezetet gyülekezeti összefogással, pályázati támogatás nélkül!

 

Azonban nem maradt el a pályázati támogatás sem! A magyar kormány adta lehetőségeket kihasználva a lelkipásztori lakrészt teljes egészében felújítottuk. Az épület külső felületét és belső területét is modern, gyönyörű otthonná tudtuk tenni: a fűtés korszerűsítése, a villamoshálózat felújítása, a belső terek modernizálása, festése... Hálát adunk a pályázati lehetőségért, de nagy öröm számunkra az is, hogy a gyülekezet ugyan ekkora mértékű adománnyal járul hozzá a felújítási munkálatok véghez viteléhez.

 

A felújítási folyamat következő lépéseként a parókia és gyülekezeti ház udvarát tettük rendbe. A talaj kiegyenlítése, a kert rendbe tétele valósult meg. Így a kisgyermekes lelkészcsalád és a gyülekezet minden korosztálya számára lehetőség nyílik a terület használatára!

 

Hála Megváltónknak, hogy közösen az Isten ügyét szolgálhatjuk a gyülekezetben. Egy romos épületből Isten szabadbattyáni népe, a testvéri közösség ereje egy szépen felújított, otthonná tett parókiát valósított meg. Ennek köszönhetően lehet ismét helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. A szolgálatomat itt 2016 nyarán kezdtem el, a gyülekezet 2018 júliusában választott meg lelkipásztorának, nagytiszteletű Esperes Úr 2018 szeptemberében iktatott be lelkipásztori hivatalomba és Isten kegyelméből 2019 áprilisától életvitel szerűen lakunk Szabadbattyánban a feleségemmel és kisgyermekünkkel. A szolgálatban és szabadbattyáni lakosként is érezhetjük azt, hogy testvéri közösségben vagyunk, egy nagy család tagjaivá lettünk!

 

Hála van a szívemben azokért a református keresztény emberekért, akik önzetlenül álltak oda Isten oldalára, és a mai napig a munkának terhét hordozzák. Sok-sok testvérem, szolgatársam munkája, áldozata van abban, hogy most itt tarthatunk. Jelenleg a templom tornyának felújítása készül, melyet a templomhajó vakolása fog követni Isten kegyelméből.

 

Isten velünk van! Érezhetjük ezt a már eddig elvégzett feladataink megvalósulásában; az előttünk álló feladatok jó irányba haladásán is! Fontosnak tartjuk, hogy egy család vagyunk, odafigyelünk és vigyázunk egymásra lehetőségeink szerint!

 

Azonban tudjuk, hogy mindezek a törekvéseink csak úgy válhatnak igazzá, ha azokon Isten áldása nyugszik meg! Eddig ezt tapasztaltuk és Tőle kérjük ezt a továbbiakban is valamennyien; hiszen tudjuk és éljük az Ő szavának igazságát: „Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok közöttetek!" Mt. 18: 20

 

Őszinte szeretettel adok hírt a mi nagy családunkról, a Szabadbattyáni Református Egyházközség életéről; és testvéri szeretettel hívom meg kedves mindnyájukat látogatóba hozzánk!

 

Szücs Sándor, lelkipásztor