Mezőföldi Református Egyházmegye

A Zsinat Elnöksége - Megválasztás - Bemutatkozás

2021-02-22 09:42:36 / Imre Enikő

A Zsinat Elnöksége

A Zsinat Elnöksége képviseli a Magyarországi Református Egyházat a külföldi és hazai egyházaknál, eljár az állam illetékes szerveinél, valamint tartja a kapcsolatot az ökumenikus szervezetekkel, de egyebek mellett összehívja és levezeti a zsinati tanácskozásokat is.


A XV. zsinati ciklus alakuló ülésén, 2021. február 17-én, szerdán délelőtt Balog Zoltán dunamelléki püspököt választották a Zsinat lelkészi elnökévé, Molnár János tiszántúli főgondnokot pedig a Zsinat világi elnökévé. A Zsinat lelkészi alelnöke Pásztor Dániel tiszáninneni püspök lett, a Zsinat világi alelnöke dr. Nemes Pál dunántúli főgondnok lett.

 

Részletek a tovább mögött.


Az elnökségről bővebben:

L1009721.jpg

Balog Zoltán

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva

Tagság kezdete: 2021

A Zsinat lelkészi elnöke

Dunamelléki Református Egyházkerület
püspök


SZOLGÁLATI HELY
Budapest-Hold utcai Református Egyházközség

SZERVEZETI TAGSÁGOK
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács

MOTTÓ
Legyen világosság! (1Móz 1,3)

ÉLETRAJZ
Balog Zoltán 1958-ban született Ózdon, lelkész családban. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián kezdte. 1983-ban a Budapesti Református Teológiai Akadémián református lelkészként végzett. Országgyűlési képviselő, 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, 2012-2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője. 2018-ban visszavonult a politikai tevékenységtől. 1983-tól 1987-ig Maglódon és öt szórványközségben működött lelkészként. Ezután két évig a Tübingeni Egyetem hallgatója volt. 1989 őszén tábori lelkészként NDK-menekültek között szolgált. Szintén 1989-től a Budapest-Hold utcai Református Egyházközség (korábban: Magyarországi Németajkú Református Egyházközség) beosztott lelkésze, majd 1996-tól megválasztott lelkésze. A Dunamelléki Református Egyházkerület püspökeként, első ciklusát kezdte meg 2021. január 25-től. Nős, öt gyermeke és nyolc unokája van.

 

Molnár János portré

Molnár János

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva

Tagság kezdete: 2009

A Zsinat világi elnöke

Tiszántúli Református Egyházkerület
főgondnok

SZOLGÁLATI HELY
Megbékélés Háza Református Konferencia és Képzési Központ, Berekfürdő

SZERVEZETI TAGSÁGOK
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács

ÉLETRAJZ
Molnár János református lelkészcsaládban született 1956-ban Budapesten. Édesapját Putnokra helyezték, így gyermek- és fiatalkorát ott töltötte. Felesége dr. Csoma Judit református lelkész, három felnőtt lányuk van. A középiskolát Debrecenben, a Református Kollégium Gimnáziumában végezte, majd később ugyancsak Debrecenben építőgépész üzemmérnöki diplomát szerzett. 1991-ben került Berekfürdőre, ahol felesége a helyi gyülekezet beiktatott lelkésze lett, Őt pedig a Megbékélés Háza vezetőjének nevezték ki. Több cikluson át volt a Nagykunsági Egyházmegye gondnoka, a Tiszántúli Egyházkerület világi főjegyzője. Jelenleg a Tiszántúli Egyházkerület főgondnoka.

 

Pásztor Dániel_Miskolc_20201008-bi (12).jpg

Pásztor Dániel

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva

Tagság kezdete: 2003

A Zsinat lelkészi alelnöke

Tiszáninneni Református Egyházkerület
püspök

SZOLGÁLATI HELY
Sajóvelezdi Református Egyházközség

SZERVEZETI TAGSÁGOK
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács

MOTTÓ
„Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." (Róm 9,16)

ÉLETRAJZ
Pásztor Dániel 1966-ban született Szikszón, lelkészcsaládban. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. 1992-ben szerzett lelkipásztori oklevelet a Debreceni Református Teológiai Akadémián. 1990-ben Németországban az EKD ösztöndíjasaként nyelvi tanulmányokat folytatott a Goethe-Institut keretében. Tanulmányai befejezése óta a Sajóvelezd-Dubicsány Református Egyházközségek lelkipásztora. 2003-tól tagja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának. 2015-2020 között a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. 2021. január 9-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

 

nemes-pal_2.jpg

Nemes Pál, dr.

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva

Tagság kezdete: 2021

A Zsinat világi alelnöke

Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok

SZERVEZETI TAGSÁGOK
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács

ÉLETRAJZ
Dr. Nemes Pál 1969-ben született Kaposváron, református szülők gyermekeként. A pécsi jogi egyetemen végzett 1994-ben, majd 1996-ban Nagykanizsára költözött. Feleségével, Dr. Nagy Gabriellával két gyermeket nevelnek. 1997 óta ügyvédként dolgozik Nagykanizsán. 2000-től néhai Nagytiszteletű Balogh Tibor Esperes Úr felkérése alapján vállalta el a Nagykanizsai Református Egyházközségben a presbiteri tisztséget, majd 2007-től a gyülekezet egyik gondnokának választották. 2013. január 1-től Nagytiszteletű Hella Ferenc Lelkipásztor Úr mellett a Nagykanizsai Református Egyházközség főgondnoki tisztét tölti be. 2003 és 2008 között egyházmegyei bíró tisztséget töltött be, majd 2009-től 2014. december 31-ig az egyházmegyei tanács, valamint az egyházkerületi tanács tagja, továbbá az egyházkerületi bírói tisztséget is ellátta. 2015. január 1-től a Somogyi Református Egyházmegye gondnokának választották meg. Jelenleg a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka.