Mezőföldi Református Egyházmegye

Meghívó lelkészbeiktatásra

2009-10-28 12:59:37 / Polgár Tibor

"Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is
elküldelek titeket." (János 20, 21)

 

 

"Köszönöm, Uram, hogy nevemen szólítottál,

elhívtál és szolgálatba állítottál..."

 

A Székesfehérvári Református Egyházközség Presbitériuma
szeretettel meghívja ünnepi lelkészbeiktató istentiszteletére

2009. november 22-én, vasárnap 15 órakor

a Széchenyi utcai református templomba,

mely alkalommal Berze János megválasztott

székesfehérvári lelkipásztort beiktatja

nagytiszteletű Imre Bálint,

a Mezőföldi Református Egyházmegye esprese.

Igét hirdet főtiszteletű Steinbach József,

a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

Köszöntést mond

Dr. Huszár Pál egyházkerületi főgondnok, 
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke.

Ünnepi istentiszteletünkre és az azt követő fogadásra szeretettel hívjuk és
várjuk.


     Az ünnepi istentisztelet előkészítésében nagy segítségünkre szolgálna, ha részvételi szándékát az alábbi elérhetőségek egyikére eljuttatná:

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.

Telefon: 22/312-785; Mobil: 30/630-8801

E-mail: hivatal@albaref.hu