Mihályháza-Nagyacsád Egyházközségek

- M I H Á L Y H Á Z A - N A G Y A C S Á D -

2023-10-01 /

 provided by flash-gear.com


 


 


  


A mihályházi református templom ma is hallható haragjai 1925. december 20-án kerültek felszentelésre. Itt hallható a kisharang és a nagyharang. 


 
 


 


 


 


23. zsoltár


Az Úr énnékem őriző pásztorom.
Azért semmiben meg nem fogyatkozom,
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet,
És szép kies folyóvízre legeltet.
Lelkemet megnyugotja szent nevében,
És vezérl engem igaz ösvényében.


 


Szerkesztő: Pátkai Ádám Sándor (patkai93@gmail.com)