Nagybajomi Református Egyházközség honlapja

Alapítvány célja

2024-03-01 /

Az alapítvány célja: A Nagybajomi Református Egyházközséghez tartozó, az elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása, továbbépítése. A gyülekezeti hitélet és a református közösséghez tartozás elősegítése, az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Ennek megfelelően


a. / Református hitéleti tevékenység anyagi támogatása.


b./ Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása, és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése.


c. / Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök feltételeinek biztosítása.


d. / Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi támogatása.


g. / Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása.


h. / Testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartás támogatása.


i./ Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak ás tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli és írásbeli közreadása.


j. / A protestáns polgári hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése.