Őrségi Református Egyházmegye

Aktualitások - Esperesi Hivataltól

Főoldal / Esperesi Hivataltól

Esperesi beiktatás

Jakabné Köves Gyopárka / 2021-09-09 20:53:32

2021. május 2-án Körmenden beiktatták az Őrségi Egyházmegye esperesét, Szabadi Istvánt. Az istentiszteleten igét hirdetett Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke.

Az eseményről az egyházkerület honlapján itt tekinthetik meg a hírössszefoglalót.

tovább

Meghívó beiktatásra

Jakabné Köves Gyopárka / 2021-08-16 15:56:55

tovább

Nőszövetségi konferencia - Szentgyörgyvölgy

Jakabné Köves Gyopárka / 2021-07-02 06:52:07

M e g h í v ó

2021. július 24-én szombaton de. 10-től

nőszövetségi konferenciára

Helyszín a Szentgyörgyvölgyi templom

tovább

Szakál Elemér (1932-2020)

Jakabné Köves Gyopárka / 2020-12-03 20:35:58

tovább

Választás 2020 - Jakab Bálint esperes-jelölt

Jakabné Köves Gyopárka / 2020-10-06 21:04:18

A bemutatkozás elérhető az alábbi linken:

https://www.szombathelyref.hu/orsegvaltas-orsegi-valtozas

tovább

Választás 2020 - Ozsváth Imre esperes-jelölt bemutatkozása

Jakabné Köves Gyopárka / 2020-10-06 20:51:00

Nagytiszteletű Presbiter Testvéreim!

Önéletrajzom minden gyülekezet számára elérhető a gyülekezetek könyvtárában, „A késő idők emlékezetében éljenek” című, 2015-ben megjelent kötetben. Sokak számára szükségtelen is, hiszen szolgálataim során mindenik gyülekezetben voltam már. Szolgáltam az egyházamat. Sosem futamodtam meg a feladatok elől. Azért, hogy segítsem szétesett gyülekezetem talpra állását, tizennyolc évig, világi munkát vállaltam Zala- és Vas Megye területén, az Országgyűlés Hivatalában, és a Miniszterelnöki Hivatalban is. Világi szolgálataimban is ugyan azt tartottam fontosnak, amit egyházamban is követtem.

tovább

Választás 2020 - Szabadi István esperes-jelölt bemutatkozása

Jakabné Köves Gyopárka / 2020-10-06 20:45:58

ŐRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE VÁLASZTÁS – 2020

Szabadi István esperes- jelölt bemutatkozása és esperesi programpontjai

MEGMARADNI - GYARAPODNI

Szabadi István református lelkipásztor vagyok, nős, tíz gyermek édesapja. Tősgyökeres dunántúli, tehát itthon vagyok. A körmendi református gyülekezetben 33. éve szolgálok. A szentgotthárdi gyülekezetnek is 14 évig gyülekezet- és templomépítő lelkipásztora voltam.

tovább

Választás 2020 - Berzsenyi Zsolt bemutatkozása

Jakabné Köves Gyopárka / 2020-10-06 20:40:09

Egyházmegyei gondnok jelölt:

Berzsenyi Zsolt

Családi háttér

Celldömölkön születtem 1963-ban. A felmenőim közül evangélikus anyai nagyapám kivételével mindenki református volt.

tovább

Választás 2020 - Az egyházmegyei tisztségek jelöltjei

Jakabné Köves Gyopárka / 2020-10-06 20:33:12

Honlapunkon bemutatkoznak az egyházmegyei tisztségek jelöltjei. Az alábbiakban a két egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő-jelölt közül Major Lehel bemutatkozását olvashatják.

Major Lehel, egy feleségű, három gyermekes férfi, 2003 óta Őriszentpéter és Szalafő református lelkipásztora vagyok.

tovább

Választás 2020 - Az egyházmegyei tisztségek jelöltjei

Jakabné Köves Gyopárka / 2020-10-06 20:12:08

Az Őrségi Egyházmegye közgyűlése 2020. szeptember 12-én Körmenden az egyházmegyei tisztségekre a következőket jelölte:

Esperes

Jakab Bálint Mihály

Ozsváth Imre

Szabadi István

Egyházmegyei gondnok

Berzsenyi Zsolt

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Jakab Bálint Mihály

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Berzsenyi Zsolt

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Major Lehel

Ozsváth Imre

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Balogh Péter

tovább