Őrségi Református Egyházmegye

Presbiteri Konferencia

2009-09-16 21:58:22 / Őrségi Református Egyházmegye

Örömmel tudatjuk, hogy 2009. szeptember 19-én, szombaton a szentlászlói (Szlovénia) faluotthonban Presbiteri Konferenciát tartunk. A rendezvényre a "határos" magyar református gyülekezeteket is meghívtuk. Így jelen lesz a bajánsenyei, a kercaszomori, a kerkafalvi, a szalafői, a szentgotthárdi, a szentgyörgyvölgyi és az őriszentpéteri gyülekezet presbitériuma és lelkészei. Reménységünk szerint a szlovéniai evangélikus és római katolikus egyház is képviselteti magát az eseményen.

 


A programról:

Tekintettel az idén kezdődő Kálvin év sorozatra, a délelőtt 10 órától kezdődő előadásokban meghallgatjuk dr. Márkus Mihály ny. püspök urat "Kálvin élete és az európai gondolkodásra gyakorolt hatása" témájában. Majd Steibach Józsefet, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét "Kálvin teológiájának legfontosabb meglátásai" témájában. Ezt követően műhelymunka keretében dolgoznák fel a presbiterek a hallottakat, majd ebéd után "a muravidéki reformátusok lelkigondozása a rendszerváltás előtt és után" témákban hallgatunk meg két előadást, dr. Papp Vilmos nyugalmazott lelkipásztor és Szakál Péter, az Őrségi Egyházmegye esperese előadásában. A konferencia hivatalos bezárására délután 3 órakor kerül sor. Az előadások sajátos helyzetünkből kifolyólag magyarul hangzanak el.