Őrségi Református Egyházmegye

Lelkészértekezlet Sárváron

2019-04-28 19:04:42 / Bódis Tamás

Testvéri közösségben, ahol alkalom nyílik a beszélgetésre és a közös imádságra, mindig jó egy kicsit megállni. Jó megosztani életünket, gondolatainkat egymással, jó közösen lenni Mennyei Atyánk előtt. Az Őrségi Ref. Egyházmegye lelkészeinek erre 2019. március 9-én Sárváron volt lehetőségük, ahová értekezletre gyűltek össze.


A sárvári gyülekezet újonnan épített, és Beythe István püspökről elnevezett terme adta a helyszínt. Az 50 négyzetméteres terem szerves része lett a templom és parókia együttesének, ahhoz szépen illeszkedve és jól kiegészítve azt. A költségek 90%-át az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította, 10%-át a gyülekezetnek kellett előteremteni és 2018 októberére készült el. Puritán egyszerűség, praktikusság és igényesség jellemzi. Reméljük sok öröm és áldás helyszíne lesz majd ez a terem.

Az értekezletet a helyi lelkipásztor, Nt. Szentgyörgyi László, Mt 10,38kk alapján elmondott igehirdetése kezdte. Egy kicsit kiemelve Márta és Mária történetét a megszokott kontextusból, új oldaláról világította meg azt. Sokkal árnyaltabb képet adott a testvérpár viselkedéséről ez a megközelítés, szabadon hagyva a gondolatokat; megengedve, hogy mindenki maga fogalmazza meg az ige üzenetét.

Miután Nt. Szakál Péter esperes úr vezetésével sikerült áttekinteni az aktuális ügyek, teendők és feladatok listáját, a találkozót egy közös ebéddel zárta a lelkészi kar.

De még a hazaúton is sokaknak megvolt a lehetősége a beszélgetésre. Mert az Őrségi Egyházmegye területileg nagy, így többen összefogva, közös autóval jöttek, hogy az akár másfél órás út idejét is együtt tölthessék.

 

Bódis Tamás