Őrségi Református Egyházmegye

Presbiteri konferencia Körmenden

2019-11-07 19:25:31 / Jakabné Köves Gyopárka

Immáron negyedik alkalommal sereglettek össze az Őrségi és a Pápai Egyházmegyék presbiterei.

Szabadi István tudósítása

Immáron negyedik alkalommal sereglettek össze az Őrségi és a Pápai Egyházmegyék presbiterei. Az első hét évvel ezelőtt „Szikragyújtás” mottóval indult Körmenden, ahol abban az évben ünnepelte Dunántúl reformátussága az egyházkerület megalakulásának 400.évfordulóját, azután folytatódott Pápán, tavaly Győrben. Most ismét Körmenden, a Batthyány Örökségközpontban tartották közös konferenciájukat, amelyen több mint 300-an vettek részt. A konferenciára Felvidékről, Burgenlandból és Szlovéniából is érkeztek küldöttek. A rendezvény előtti sajtótájékoztatón Dr. Steinbach József püspök elmondta, hogy mindig nagyon fontos téma köré épül a találkozó, most a legfontosabb az volt, hogy a két egyházmegyéből a lelkészi és a világi tisztségviselők beszélgessenek az egyházkerület időszerű kérdéseiről, ezen belül a református egyház helyzetéről.

Dr. Steinbach József püspök áhítatában a 2Kor 8,7-9 alapján arról szólt, hogy Isten népe bővelkedő nép. Ennek a bővelkedésnek kiapadhatatlan forrása Jézus Krisztus, aki önmagát adta értünk és a menny gazdagságát hozta el nekünk. Isten népe bővelkedik a hitben, az Igében, az ismeretben, az igyekezetben és a krisztusi szeretetben. A püspök buzdította a jelenlévőket, hogy tapasztalják meg életük minden idejében a bővelkedő Istent. Ezt követően Szakál Péter és Tóth András esperesek köszöntötték az egybegyűlteket, majd Bebes István, Körmend város polgármestere vette át a szót. Beszédében kihangsúlyozta, hogy a város szívesen ad otthont református találkozókra. Üde színfoltja volt az iskolás gyermekkórus szereplése Tamus Beáta karnagy vezetésével. Az evangéliumi énekszámokat Balogh István Péter és Dr. Tangl József gitáron, Dr. Juhász Sándor, egyházmegyei világi főjegyző, a konferencia kántora orgonán kísérte. Az énekkar után Csata Katalin körmendi konfirmandus fuvolaszólójában gyönyörködhettünk. Nagy élmény volt a 168. dicséret közös éneklése. Az első előadást Hella Ferenc nagykanizsai lelkipásztor tartotta Kanizsai Pálfi Jánosról, „aki egyházkerületünk életének egyik meghatározó püspöke volt, aki nem csupán szolgálatában igyekezett Mesteréhez hasonlítani, hanem fájdalmaiban, megpróbáltatásaiban is szenvedőtársa volt Krisztusnak”. Ezután Dr. Paczolai Ilona költőnő saját verseskötetéből egy ideillő verset mondott el. A szünet után Seszták Klára a körmendi gyülekezet presbitere tett bizonyságtételt megtéréséről, Jézus Krisztusba vetett hitéről. Mély átéléssel mesélte el, hogy milyen üres és száraz volt az élete, vallásossága a megtérése előtt, és sok nyomorúságon, szenvedésen át hogyan vonta magához Jézus Krisztus. A konferencia következő előadását Szabadi István körmendi lelkipásztor tartotta „Hívás és küldés” címmel. Először a presbiteri tisztség bibliai alapjairól szólt. Kiemelte, nem akárki lehet presbiter, csak az, akit valóban Isten hívott el, „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek” (Jn 15,16). Csak azokat küldi, akiket el is hívott, mert a presbiter elhívása Istentől van! Református hitvallásaink is ezt erősítik meg. Az ember-központú gyülekezetek helyett Isten-központú közösségekre van szükség, és azért kell intenzíven imádkozni, hogy Isten újítsa meg gyülekezeteinket, mert nekünk nem valamire, hanem Valakire van szükségünk! Az előadás után Antala Éva nagyölvedi (Felvidék) lelkésznő köszöntője hangzott el.

Balogh Péter és Dr. Szabó György egyházmegyei gondnokok köszönetüket fejezték a konferencia megszervezéséért, végül Dr. Steinbach József püspök Isten áldásával zárta a konferenciát. A közös fotózás előtt minden jelenlévő átvehette az egyházkerület könyvadományát. A konferencia közös ebéddel zárult. Köszönet először is Istennek, hogy gazdagon megáldotta a konferenciát. Köszönet a körmendi gyülekezet vendéglátó csoportjának, akik odaadó szeretettel végezték szolgálatukat.

Szabadi István

Fotó: Simon Attila

fotográfus