Őrségi Református Egyházmegye

Az Őrségi Református Egyházmegye közgyűlése

2020-07-09 09:54:46 / Jakabné Köves Gyopárka

AZ ŐRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE

( Körmend – református templom – 2020. július 22. szerda 17.00 óra)

TÁRGYSOROZAT

1. Áhítat -Szabadi István főjegyző

2. Közgyűlés megnyitása - Balogh Péter gondnok

3. Jelenlévők számbavétele, távollévők igazolása Közgyűlés megalakulása,határozatképesség megállapítása

4. Felkérés a jegyzőkönyv vezetésére, hitelesítők kijelölése - Szabadi István főjegyző

5. Tárgysorozat bemutatása, napirend elfogadása - Szabadi István főjegyző

6. Előző közgyűlés jegyzőkönyvének ismertetése, hitelesítés - Tóth Győző jegyző

7. Esperesi jelentés Szabadi István főjegyző *

Hozzászólások az esperesi jelentéshez - Balogh Péter *

Esperesi jelentéssel kapcsolatos határozatok

8. Jelölés Egyházmegyei Választási Bizottság tagjaira - Szabadi István főjegyző

• Szavazólapok bemutatása

• Szavazás jelöltekre

S z ü n e t

• Szavazás eredményhirdetése

• Új tisztségviselők eskütétele

10. Szakelőadói jelentések:

• Missziói jelentés: Krajczár János előadó

• Tanulmányi jelentés Jakab Bálint Mihály előadó

• Katechetikai jelentés Németh Tamás előadó

• Diakóniai jelentés Hodánics Péter előadó

• Ének-zeneügyi jelentés Perjésiné Máté Róza előadó

• Ifjúsági jelentés Donatin Tamás előadó

• Műemlékügyi jelentés Németh Tamás előadó

• Gazdasági jelentés Szentgyörgyi László előadó

• Sajtóügyi jelentés Sisakné Páll Klára előadó

• Ökumenikai jelentés Sisakné Páll Klára előadó

• Adattári jelentés Tóth Győző előadó

• Számvevői jelentés Tóth Győző számvevő

11. 2019, évi zárszámadás - Tóth Győző számvevő

12. 2020. évi költségvetés - Tóth Győző számvevő

14. Indítványok - Szabadi István főjegyző

15. A Közgyűlés bezárása - Szabadi István főjegyző

Szeretetvendégség a Gyülekezeti Ház nagytermében.

Körmend-Szombathely, 2020. július 6.

Balogh Péter s.k.egyházmegyei gondnok   Szabadi István  em-i főjegyző,esperes h.