Őrségi Református Egyházmegye

Választás 2020 - Berzsenyi Zsolt bemutatkozása

2020-10-06 20:40:09 / Jakabné Köves Gyopárka

Egyházmegyei gondnok jelölt:

Berzsenyi Zsolt

Családi háttér

Celldömölkön születtem 1963-ban. A felmenőim közül evangélikus anyai nagyapám kivételével mindenki református volt.

Közülük édesanyám él még. Fent említett nagyapám Berzsenyi Janosits Miklós 40 évig a celldömölki gyülekezetben szolgált felügyelőként. Emellett 20 évig a vasi evangélikus egyházmegye felügyelője is volt. Feleségem református vallású, erdélyi származású fogorvosként dolgozik Szombathelyen. Két gyermekünk is konfirmált a szombathelyi gyülekezetben, lányunk Budapesten pszichológiát hallgató egyetemista, fiunk még középiskolás.

Tanulmányok és munka

A középiskolát helyben, a felsőfokú tanulmányaimat Győrben illetve Budapesten végeztem. Vasútgépész üzemmérnök, műszaki-tanár illetve gazdasági-mérnök diplomával rendelkezem. Az első 10 év vasúti szolgálata után a versenyszférában helyezkedtem el mérnök-értékesítőként. Az itt 3 különböző munkahelyen és sok távolban eltöltött időt is magába foglaló 25 év után mint délkelet-európai értékesítési igazgató ért véget a nemzetközi környezetben eltöltött karrierem az idén nyáron. Októbertől immáron egy helyi ingatlanforgalmazó cég társtulajdonosaként, ügyvezető igazgatóként folytatom a munkámat, minden reménység szerint több itthon rendelkezésre álló szabadidővel.

Egyház

2005. januárjától vagyok presbiter a szombathelyi egyházközségben. A közelmúltban választott a presbitérium egyhangú szavazással megbízott gondnokká, mintegy reflektálva az elmúlt 15 évben elvégzett szolgálatomra is. A sok utazással járó munkám során próbáltam túltekinteni egyházközségünk keretein és mindig kerestem a lehetőséget a kapcsolatfelvételre a máshol, más helyzetben lévő hitvalló testvéreinkkel. Így nemcsak hallomásból van képem örömeikről és gondjaikról. Mint az Őrségi Egyházmegye gondokjelöltje látom az előttem álló feladatokat és átérzem az ezzel járó felelősség súlyát is. Az esperes szolgálatának támogatása mellett két területen szeretnék pozitív változást elérni: - az egyházmegyei presbitériumok és főleg a gondokok szorosabb együttműködése és együtt gondolkodása területén egy intenzívebb kommunikáció és kapcsolattartás kiépítésével - segíteni megkeresni azokat feladatokat, ahol a presbitériumok még inkább tudják támogatni a helyi lelkipásztorukat szolgálatában.

Soli Deo gloria!