Őrségi Református Egyházmegye

200 éves a bajánsenyei templom

2021-11-15 13:43:34 / Jakabné Köves Gyopárka

Kétszáz évvel ezelőtt szentelték fel településünk református templomát. Isten iránti hálával gyűltünk össze ezen a napon, hiszen a két évszázad megrázkódtatásai ellenére még mindig van református templom és még mindig van református gyülekezet Bajánsenyén. A jeles évfordulón ünnepi istentiszteletet tartottunk református templomunkban 2021. november 6-án.

Kétszáz évvel ezelőtt szentelték fel településünk református templomát. Isten iránti hálával gyűltünk össze ezen a napon, hiszen a két évszázad megrázkódtatásai ellenére még mindig van református templom és még mindig van református gyülekezet Bajánsenyén. A jeles évfordulón ünnepi istentiszteletet tartottunk református templomunkban, amelyen Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke hirdetett Igét. Püspök úr a jól ismert igével biztatott, bátorított minket: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (II. Tim. 1, 7) Isten az övitől elveszi a félelmet, a félelem lelkét, és helyette az erő, a szeretet és a józanság lelkét adja. Azt kérte: imádságainkban kérjük el minden nap ez a Lelket Istentől. Szabadi István, az Őrségi Református Egyházmegye esperese bátor, hitvalló reformátusokról beszélt. Az őrségiek nehéz időkben – az ellenreformáció idején – is kitartottak, őrhelyükön álltak, nem ingadoztak és megtapasztalhatták, hogy megtartó Urunk van. Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az őrségi református közösség mindig hittel élt és kitartott. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a kereszténység európai jövőjéről beszélt. Györke Gyula, a község polgármestere korabeli források alapján gyűjtötte össze a bajánsenyei templom teljes krónikáját, amelyet az ünnepi istentiszteleten a református iskolánk diákjai ismertettek Szakál Anikó gyöngyi lelkésznő vezetésével. A templomtörténet mellett felelevenítésre került az az ének, amely az alapkőletétel alkalmára íródott. Az éneket Jánoskúti Gyöngyvér előadásában orgonakísérettel hallgattuk meg. Nagy örömünkre, a Kerkamenti Társegyházközség presbitere, dr. Paczolay Ilon erre az alkalomra írt verssel kedveskedett nekünk. Az istentiszteleten Szakál Anikó Gyöngyi lelkészasszony röviden beszámolt a templom felújításának eddigi eredményeiről. Megköszönte a Kormány 8.341.000 Ft összegű támogatását, melyből eddig a templom teljes külső és belső festésére, és a torony ablakainak cseréjére került sor. Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégségbe hívták a megjelent egyházi elöljárókat, a református gyülekezet tagjait, vendégeit. Bőségesen megrakott asztallal, szeretettel, kedves ajándékkal köszöntötték, fogadták a megjelent vendégeket, testvéreket, gyerekeket. Köszönjük azoknak, akik velünk ünnepelték ezt a jeles évfordulót! Szép, méltó ünnepi istentisztelet volt. Hálásak vagyunk, hogy ott lehettünk. Hálásak vagyunk Istennek megtartó kegyelméért!

Bíróné Szűcs Éva, Szakál Anikó Gyöngyi