Pályázati Lehetőségek Honlapja

Azonnal cselekszünk - Kereset kiegészítés támogatása képzéssel / ACS_KERESET_2015

2015-05-23 12:37:28 / Refdunántúl Adminisztrátor

Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Határidő: Folyamatos

Érvényes: 2016.01.30

Tárgymutató: kereset kiegészítés támogatása képzéssel / ACS_KERESET_2015

Pályázhat:

az az Mt. 33. §-a szerinti munkáltató pályázhat, aki 
- a legalább 20 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, valamint az érintett munkavállalókkal előzetesen írásban közölte, hogy munkaviszonyuk várhatóan egy éven belül megszűnik, és 
- a csoportos létszámcsökkentéssel veszélyeztetett munkavállalókat munkaviszonyban foglalkoztatja, és 
- vállalja a csoportos létszámcsökkentéssel veszélyeztetett munkavállalók a támogatás időszaka alatti csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatását, és 
- együttműködik a munkavállalók képzése érdekében.

Támogatható tevékenységek

a, A munkavállaló csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatása miatt kieső időre jutó munkabér támogatása, kizárólag a pályázatban megjelölt képzés támogatása esetén és a képzés időtartamára állapítható meg. A kereset kiegészítés az Flt. 14.§ (5) bekezdésében rögzítettek szerint a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetéig terjedhet.

A program keretében támogatás nyújtható, amennyiben a csökkentett munkaidő az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidőnél kevesebb, de legalább az általános teljes napi munkaidő felét (4óra) eléri, amennyiben a pályázat benyújtását megelőzően a munkavállaló munkaideje az általános teljes napi munkaidő felét (4 óra) meghaladta. 
b) b) képzés támogatása: az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása elnevezésű programja keretében lehetőség van a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók képzésére. A pályázatban fel kell tüntetni, hogy az érintett munkavállalók milyen képzésben kívánnak részt venni. A program keretében kizárólag csoportos (legalább 6 fő részvételével megvalósuló) OKJ-képzés, hatósági képzés, betanító képzés, nyelvi képzés, valamint kompetencia javító képzésben történő részvétel támogatható, egyéni képzési igény nem támogatható.

Támogatási keretösszeg: 100 000 000 Ft.

További részletek és letölthető dokumentumok: www.pafi.hu