Pápai Református Egyházmegye

 

Egyházi választások, 2020

2020-09-24 12:19:00 / Füstös Gábor

A Magyarországi Református Egyház választási tövénye ebben az esztendőben választás elé állítja a gyülekezeteket: egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati tisztségviselőket kell választanunk. A eljárás elindult, a jelölések megtörténtek a mi egyházmegyénkben és egyházkerületünkben is.

A Pápai Református Egyházmegye tisztségeire jelöltettek:

Esperes

ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei gondnok

Tóth József

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Dr. Ballagi Áron

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Bella Péter

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Csáfordy Ferenc

 

A Pápai Református Egyházmegye Választási Bizottsága közzé tette az idei választási eljárásban esperesi tisztre jelöltek bemutatkozását, melyet e-mailben elküldött az egyházmegyei levelelző listán szereplőknek.

E két bemutatkozást innen is le lehet tölteni, és meg lehet tekinteni.

 

Az Egyházmegyei Választási Bizottság a következő levelet teszi közzé a választás menetével kapcsolatosan:

 

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

 

Szeretnénk, ha minden gyülekezetben a szavazás menete zökkenőmentesen történne, ezért a Választási Bizottság egy rövid tájékoztató levelet állított össze.

  1. Esperes -jelöltek bemutatása a gyülekezetnek

A bemutatkozó leveleket emailben küldtük ki. Remélhetőleg mindenki emailben megkapta, de elérhető az egyházmegye honlapján is. Kérjük olvassa fel a választás előtt, ill. küldje ki a presbitereknek emailben!

  1. Szavazás a presbitériumokban

A választást a presbitériumokban titkos szavazással kell lebonyolítani.

 

A választás csak akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultaknak 2/3-a jelen volt a választói gyűlésen.

 

A tisztségviselők megválasztásához a leadott érvényes szavazatok felénél több szükséges.

 

Amennyiben a jelöltek egyike sem éri el a megkívánt többséget, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között a választást meg kell ismételni, és az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a második választáson a több szavazatot kapta, függetlenül attól, hogy a szavazásra jogosultak hány százaléka vett részt.

  1. A szavazás titkosságának biztosítása

A választásról és annak eredményéről helyben, közvetlenül a választás után a presbiteri gyűlésen a szavazólapokat összesíteni kell, és a szavazás eredményéről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A Választási Bizottság által kiküldött szavazólapokat a szavazás eredményének megfelelően, a törvényben leírtak szerint kell borítékolni és azt visszaküldeni.

 

A jegyzőkönyv titkos. A jegyzőkönyvet az egyházkerület alakuló közgyűlését követő első presbiteri gyűlésen meg kell semmisíteni.

 

A presbitérium kettős, zárt borítékban juttatja el szavazatát a választási bizottsághoz, postai úton tértivevénnyel vagy személyesen átvételi elismervény ellenében.

 

A külső borítékot el kell látni a lelkész és a gondnok aláírásával, az egyházközség pecsétjével és „Szavazat" megjelöléssel.

A szavazólapot jelöletlen és zárt borítékban kell elhelyezni.

 

A külső borítékba a szavazati számértéknek megfelelő számú és a szavazólapokat külön-külön tartalmazó kisborítékot kell elhelyezni.

 

(Forrás: 1996. évi I. törvény, a Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye a 2002. évi IV. és a 2005. évi V. törvény módosításaival)

 

  1. Visszaküldési határidő

A Választási Bizottság nevében kérek mindenkit, hogy a szavazólapot a szavazást követően postai úton tértivevénnyel tegyen postára!

A szavazatok végső postára adásának határideje: 2020. november 9.

Cím:

Pápai Református Egyházmegye Választási Bizottsága

9095 Táp

Kossuth Lajos u. 22

Kérem, hogy a külső borítékot írja alá a gyülekezet lelkésze és gondnoka, valamint szerepeljen rajta a gyülekezet pecsétje SZAVAZAT megjelöléssel!

 

 

Nagyon köszönjük a gyülekezetek együttműködését!

 

Győr, 2020. október 7.

 

Áldáskívánással a Választási Bizottság nevében:

 

Kovács Imola

Választási Bizottság elnöke


 

A Dunántúli Református Egyházkerület tisztségeire jelöltettek:

Püspök

Steinbach József

Egyházkerületi főgondnok

Gyimóthy Géza

Dr. Nemes Pál

Az egyházkerületi tisztségre jelölt személyek bemutatkozását letölthetik a cikk alatt található csatolmányból.