Pápai Református Egyházmegye

 

Jelenléted erőt ad!

2020-11-22 09:32:10 / Füstös Gábor

Mennyei Édesatyám!

A körülölelő világ, a járványhelyzet okozta bezártság, a betegségtől való félelem, a gyülekezeti közösség hiánya, a reménytelen jövő megroppantja lelkem erejét, összetöri korábbi magabiztosságomat, meggyengíti hitemet. Uram, elveszem! Óriások között téblábolok, s úgy érzem elnyelnek engem. Nem látom a kiutat, nem látom, hol vagyok, nem látom, merre tovább.

De a Te jelenléted erőt ad nekem. Ha Te mellettem vagy, nincs többé félelem a lelkemben. Amikor átélem, hogy tenyeredre emelsz, hogy karjaidat védőn és oltalmazón emeled fölém, akkor minden tőled elfordító erő és hatalom semmivé válik.

Add, hogy meglássam jelenlétedet, add, hogy érezzem Lelked áldását, segíts, hogy megértsem Krisztus megváltó keresztjének értelmét, erejét! Add, hogy így tölthessem be küldetésemet ebben a nehéz helyzetben, lehessek a te jelenléted bizonyítéka életemmel! Lehessek áldássá mások számára – ígéreted szerint! Add, hogy az a segítség, amit én adhatok, sokak számára lehessen a te valóságod bizonyítéka!

Kérlek, Atyám, Te segítsd meg a szükségben szenvedőket, hogy dicsérhessenek Téged hatalmadért!

Áldalak és magasztallak, Istenem, mert Te jelen vagy a mélységben és magasságban is. Dicsőség neked, Istenünk!

Ámen.

(ifj. Márkus Mihály imádsága)