Pápai Református Egyházmegye

 

Segíts, taníts!

2021-01-12 10:14:03 / Füstös Gábor

Örökkévaló Istenünk!

Hálás szívvel köszönjük meg türelmedet, mellyel felénk fordulsz. Köszönjük Egyszülött Fiad alázatát, aki mindannyiunk szolgájává tette magát, hogy életet, örökkévalóságot adjon nekünk. Tégy minket Hozzá méltóvá! Segíts minket nagyobb alázatra Veled szemben. Segíts méltatlankodás és vádaskodás nélkül elfogadni a sorsunkat, mostani helyzetünket. Taníts minket nagyobb türelemre egymás iránt! Áldd meg a betegeket, az egészségügyi dolgozókat! Engedd, hogy minél hamarabb vége legyen ennek a szörnyűségnek. Ámen.

(Gilicze Tamás imádsága)