Pápai Református Egyházmegye

 

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr

2021-02-22 14:48:59 / Füstös Gábor

Hálásak vagyunk, hogy együtt mondjuk a zsoltárossal, hogy: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” Bár nem vagyunk képesek felfogni, hogy megajándékozol minket a hitnek ajándékával. Azzal az ajándékkal, amely valóságos és jelenlevő, amellyel megragadhatjuk javaidat. Áldunk, Urunk a hit ajándékáért, amely által hihetünk benned. S a hit által érthetjük meg, hogy drága számodra minden hívednek elvesztése. Hit által érthetjük meg, hogy a te Fiad azért jött el közénk, hogy életre vezessen. Arra az életre, amelyikben nincs szeretetlenség, amiben nincs harag és kétség, amiben nincs megbánás, csak igazság és szent akaratod.

Örvendezünk, mert valósággal megtapasztalhattuk, milyen hatalmas dolog is a hit, megtapasztalhattuk, hogy milyen hegyeket mozgató erő a hit. Örvendezünk, mert hit által van megváltása és bűnbocsánata mindannyiunknak. Örvendezünk, mert a benned való hit által van örök életünk és polgárjogunk a mennyekben. Kérünk, Urunk, továbbra is közöld velünk ezt az ajándékot, továbbra is erősítsd meg bennünk igéd és Szentlelked által. Kérünk, a jövőbeli döntéseinknek legyen alapja a hit, amely által kimondhatjuk, hogy élő Istenünk van, aki megsegít minket, akivel úgy tudjuk megtervezni jövő évünket, hogy az pompás és remek legyen, hogy az a dicsőségedre szolgálhasson.

Ámen.

(Borsi Péter imádsága)