Pápai Református Egyházmegye

 

Beiktatták Márkus Mihályt, a Pápai Református Egyházmegye új esperesét

2021-06-30 22:16:36 / Füstös Gábor

Ünnepi istentiszteletet és közgyűlést tartott a Pápai Református Egyházmegye a Pápai Református Újtemplomban 2021. június 27-én délután. A nagyszabású eseményen került sor Márkus Mihály esperesi beiktatására, valamint az ünnepi közgyűlés keretei között megtörtént az egyházmegye új gondnokának, valamint vezető tisztségviselőinek és bíráinak az eskütétele is.

Az ünnepi rendezvény dr. Márkus Mihály nyugalmazott református püspök imádságával kezdődött, majd Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetését hallgathattuk meg, aki Márk evangéliumából idézett. Steinbach József hangsúlyozta: egymásra bízott bennünket az Úr, ezért szükség van az egységre, az együtt szolgálásra Isten országának az építésében. A püspöki igehirdetést, valamint Máté László egyházkerületi főjegyző imádságát követően Márkus Mihály letette esperesi esküjét, majd Steinbach József megáldotta a Pápai Református Egyházmegye új esperesét. Ezt követően Tóth József egyházmegyei gondnok, majd az egyházmegyei tisztségviselők, így Lay Gábor egyházmegyei világi főjegyző, Tóth András egyházmegyei jegyző, Gilicze Tamás, Móricz Attila, Sándor József, Vecsey Katalin egyházmegyei lelkészi tanácsosok, Helmanné Enner Margit egyházmegyei számvevő, Ferenczy Alpár, Békefi Imre, Tunnerné Buzás Éva és Farkasdi-Sáhó Katalin egyházmegyei intézményi tisztviselők eskütételére került sor. Ezt követően a Pápai Református Egyházmegye bírái – Albert András, Füstös Gábor, Gilicze Tamás, Szakács Sándor, dr. Böröczky Miklós és dr. Somogyi Natália – tettek esküt, majd Márkus Mihály esperes székfoglaló beszéde hangzott el az Újtemplomban.

– Hiszek abban, hogy az egyházmegye életének formálását csak csapatban lehet végezni. Hiszem azt, hogy csak a testvéri megbeszélés segít a problémák megoldásában. Eltökélt vagyok abban, hogy elsősorban az előttünk álló útra koncentráljunk, mert a hátratekintés, a múltba révedés nem vezet tovább bennünket. Ugyanakkor számítok azok bölcsességére, akik az elmúlt ciklusokban vezették az egyházmegyét, és támogatták a korábbi elnökségek munkáját – hangsúlyozta a Pápai Egyházmegye új esperese, majd Tóth József egyházmegyei gondok beszédét hallgathattuk meg. Ezt követően az előző ciklus tisztségviselőinek munkáját köszönték meg az ünnepi közgyűlésen. A programon köszöntötte az egyházmegye új vezetőit Nemes Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, majd az egyházmegye lelkészi kara nevében Apostol Pál, a küldő gyülekezet képviseletében Mórocz Attila, az esperestársak nevében Imre Bálint, a Pápai Református Kollégium nevében Köntös László, a Pápai Református Egyházközség képviseletében pedig Gyimóthy Lajos mondott ünnepi gondolatokat. A történelmi egyházak képviseletében dr. Mail József római katolikus apát-plébános és Polgárdi Sándor evangélikus esperes mondott köszöntőt. Az istentiszteletet megtisztelte jelenlétével dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere is, aki köszöntőjében kiemelte; a pápai reformátusok világában az elmúlt három évtized csodák sorozata volt, amelyek mögött elkötelezett református vezetők álltak. Az ünnepi közgyűlésen felolvasták dr. Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének levelét is, aki köszöntötte a Pápai Református Egyházmegye új vezetését, és gratulált Márkus Mihály esperes megválasztásához is. A rendezvény zárásaként a részvevők közösen elénekelték a Himnuszt, az ünnepi közgyűlés Steinbach József püspök áldásával fejeződött be. Polgár Szilárd