Pápai Református Egyházmegye

 

Kisgyülekezeti perselypénzes támogatás, 2021

2021-11-15 11:59:29 / Füstös Gábor

2021. november 21-én vasárnap a Hegyeshalmi református közösséget támogatjuk a kisgyülekezeti perselyadományozással. Kérjük, a mellékelt rövid beszámoló alapján mutassátok be a közösséget a gyülekezetnek, és kérjétek a vasárnapi gyülekezettől a támogatást. Amennyiben ezen a vasárnapon nincs istentisztelet, kérjük, hogy a következő vasárnap hirdessétek az adományozást. A perselyadományokat kérjük legkésőbb december 10-ig elutalni az Egyházmegye bankszámlájára.

Hegyeshalmi Református Egyházközség

 

Az ellenreformációnak köszönhetően ebben a régióban viszonylag fiatal gyülekezetek vannak. Hegyeshalmi gyülekezetünk illeszkedik a helyi mintába, 1949-től működik folyamatosan. Első lelkipásztora az 1948-ban Levélre kihelyezett, tragikus sorsú mártírlelkész, Gulyás Lajos volt, akit 1957. december 31-én kivégeztek. Jelenleg Demjén István helyettes lelkipásztor látja el Hegyeshalom lelkészi szolgálatát további négy gyülekezet mellett.

A gyülekezetünknek jelenleg 54 nyilvántartott tagja van, akik közül 23-an járulnak hozzá anyagilag a gyülekezet fenntartásához.

A templombajárási kedv sajnos még mindig alacsony, bár az elmúlt öt évben emelkedő tendenciát mutat: hétközi alkalmainkon jelenleg 2-3 fő, vasárnapi alkalmainkon 4-7 fő, míg ünnepi alkalmainkon átlagosan 8-12 fő vesz részt rendszeresen. Vasárnapi istentiszteletet kéthetente, minden páros héten délelőtt 9:45-től tartunk, bibliaórára havonta egy alkalommal, rendszerint minden hónap második hétfőjén délután 6 órától kerül sor. Ünnepi alkalmainkat külön hirdetjük.

Gyülekezetünk saját imaházzal, ingatlannal nem rendelkezik, így alkalmainkat a Hegyeshalmi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában tarthatjuk meg, amit évenként szerény adománnyal hálálunk meg az evangélikus gyülekezetnek.

Egyházközségünk fenntartását jelenleg az egyházfenntartói járulékokból, perselypénzekből és a Hegyeshalmi Önkormányzat évenkénti támogatásából tudjuk megoldani.

A gyülekezetünk számára 1949-ben a Bordy család adományozott úrvacsorai kelyhet, tálcát, valamint keresztelőkancsót, ezeket a klenódiumokat használjuk a mai napig.

Az egyházmegye gyülekezeteinek adományaiból Isten segítségével és az Ő dicsőségére - szószék nem lévén - egy fából készült pulpitust, valamint, ha anyagi kereteink engedik egy Úr asztalát csináltatnánk.

Minden adományozó gyülekezetnek szívből köszöni az adományát és Isten gazdag áldását kérjük rájuk!

„adjatok, és nektek is adnak, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak öletekbe..." (Lk 6,38)

 

Demjén István lelkipásztor

 

Kelt: Jánossomorja, 2021. november 10.


Csatolt dokumentumok
A Hegyeshalmi Református Egyházközség ( 286.5 KB )